Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

01.01.2017
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  z Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 36366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M..B..Bolesnej 18 A w Limanowej, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu biurowego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 19,42 m2  (w tym WC i ciągi komunikacyjne).
Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Limanowa z dnia 24.01.2015r w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwunastego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw.Nr35521 oraz KW  Nr 36247 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
Pomieszczenia o pow.42,90  m2  przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze budynku położonego na działkach ew. nr 247/1 i247/2, położonego w Starym Rybiu pod numerem 11, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną  Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Limanowa z dnia 24stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwunastego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.ug.limanowa.pl).


Liczba wyświetleń: 1625
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne