Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

21.09.2016

Urząd Gminy Limanowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Limanowa, że 30 września (piątek) 2016 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. W przypadku niezapłacenia jej w terminie przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej :

40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.

Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny  Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.Liczba wyświetleń: 3405
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne