Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Spotkanie z Weroniką Odziomek w Bibliotece w Pisarzowej

14.10.2015

W dniu 6 października 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi- Filia w Pisarzowej odbyło się spotkanie z Weroniką Odziomek pt.: Integracja z osobami z niepełnosprawnością. Uczestników spotkania, wśród których był m.in. Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan przywitał Jacenty Musiał Dyrektor Biblioteki wspominając o celu spotkania, którym było m.in. zwrócenie uwagi na problematykę integracji z osobami sprawnymi inaczej.

O potrzebie organizacji tego typu spotkań, które uzmysławiają potrzebę integracji  z osobami z niepełnosprawnością, uczą szacunku, pokory i wzajemnej tolerancji nadmienił na wstępie Wójt Gminy Władysław Pazdan. Następnie głos zabrała sama bohaterka spotkania Weronika Odziomek, która z pamięci podjęła temat problematyki integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wspomniała, że głównym celem integracji jest umożliwienie takim osobom prowadzenia normalnego życia zgodnie z prawami i zasadami obowiązującymi w społeczeństwie, zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do życia, rozwoju edukacji, pracy, dostępu do dóbr kultury, wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Mówiła o doświadczeniach, barierach, troskach i kłopotach, z jakimi muszą się zmierzyć osoby będące sprawne inaczej, a których sama doświadczyła w swym dotychczasowym życiu zarówno w szkole podstawowej, średniej, będąc studentką, tak po prostu w codziennym życiu. Przy okazji spotkania dziękowała swoim Rodzicom za ich otwartość i pomoc, nadmieniając że gdyby nie oni to jej życie potoczyłoby się zapewne zupełnie inaczej, a to co ma zawdzięcza ich ogromnej determinacji i wielkiemu sercu.

Weronika Odziomek - ma 26 lat. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni, którego skutkiem jest to, że od 3 roku życia ma tracheotomię i duże skrzywienie kręgosłupa. Pomimo tego, że choroba odebrała jej samodzielność, nie odebrała  najważniejszego – optymizmu i wewnętrznej siły. W 2013 roku ukończyła studia psychologicznie o specjalności klinicznej, sądowej i pedagogicznej w Nowym Sączu na WSB-NLU. Od roku jest wolontariuszem w Szpitalu Powiatowym w Limanowej na Oddziale Medycyny Paliatywnej, gdzie wcześniej odbyła półroczny staż. Ponadto jest konsultantem w programie profilaktycznym ,,Wyprzedzić smutek", którego celem jest wskazanie takich zachowań, które mogą zapobiec rozwojowi depresji. Oprócz tego działa na rzecz Stowarzyszenia ,,Cyrenejczyk", za co otrzymała w 2010 roku ,,Brązowego Cyrenejczyka". Ostatnio też dostała wyróżnienie w konkursie Lady D. organizowanym przez PFRON nad którym patronat honorowy objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska i Prezydent Miasta Krakowa.

Spotkanie w Bibliotece w Pisarzowej zostało zorganizowane w ramach  Programu Partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Remedium” w Tymbarku.

 Liczba wyświetleń: 4475
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne