Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Świetlica Wiejska w Siekierczynie nr 2 tętni życiem!

20.11.2014

           W sołectwie Siekierczyna II oddano do użytku nową świetlicę wiejską mieszczącą się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, która służy mieszkańcom sołectwa Siekierczyna i nie tylko. To przedsięwzięcie pozwala społeczności rozwijać swoje zainteresowania i jest miejscem wspólnych spotkań, które są doskonałą okazją do integracji mieszkańców i najmłodszych.

Świetlica ta jest miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, służy rozwojowi kultury i uczy młode pokolenia zachowania tradycji panujących na wsi. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pełnej zapału i pomysłów -   Anny Boruckiej pozwalają tym najmniejszym, młodzieży ale i dorosłym zawsze znaleźć coś interesującego dla siebie. Prowadzone są tutaj zajęcia taneczne, plastyczne, komputerowe, z wykorzystaniem środków audiowizualnych - oglądanie bajek, programów edukacyjnych, nauki języka angielskiego oraz wycieczki. Miło jest oglądać postępy naszych dzieci po każdych zajęciach. Świetlica wyposażona jest w różne gry dla dzieci, komputery z dostępem do Internetu. Cieszymy się bardzo, że dzieci i młodzież spędzają tutaj czas w sposób zorganizowany. To zapewne wpływa pozytywnie na ich rozwój i wychowanie. Świetlica jest niewątpliwie wielką atrakcją miejscowości i z pewnością będzie dobrze służyć zarówno dorosłym jak i najmłodszym mieszkańcom naszej wsi. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Siekierczynie w podejmowaniu działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego naszych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

           Chcemy bardzo serdecznie podziękować Władysławowi Pazdanowi - Wójtowi Gminy Limanowa, Markowi Boruckiemu – radnemu naszej wsi,  Tomaszowi Pałce – sołtysowi wsi Siekierczyna II, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie  za podjęcie tych działań dla dobra naszych dzieci. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszej wiejskiej świetlicy.

                                                                           

           W sołectwie Siekierczyna II oddano do użytku nową świetlicę wiejską mieszczącą się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, która służy mieszkańcom sołectwa Siekierczyna i nie tylko. To przedsięwzięcie pozwala społeczności rozwijać swoje zainteresowania i jest miejscem wspólnych spotkań, które są doskonałą okazją do integracji mieszkańców i najmłodszych.

Świetlica ta jest miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, służy rozwojowi kultury i uczy młode pokolenia zachowania tradycji panujących na wsi. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem pełnej zapału i pomysłów -   Anny Boruckiej pozwalają tym najmniejszym, młodzieży ale i dorosłym zawsze znaleźć coś interesującego dla siebie. Prowadzone są tutaj zajęcia taneczne, plastyczne, komputerowe, z wykorzystaniem środków audiowizualnych - oglądanie bajek, programów edukacyjnych, nauki języka angielskiego oraz wycieczki. Miło jest oglądać postępy naszych dzieci po każdych zajęciach. Świetlica wyposażona jest w różne gry dla dzieci, komputery z dostępem do Internetu. Cieszymy się bardzo, że dzieci i młodzież spędzają tutaj czas w sposób zorganizowany. To zapewne wpływa pozytywnie na ich rozwój i wychowanie. Świetlica jest niewątpliwie wielką atrakcją miejscowości i z pewnością będzie dobrze służyć zarówno dorosłym jak i najmłodszym mieszkańcom naszej wsi. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Siekierczynie w podejmowaniu działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego naszych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

           Chcemy bardzo serdecznie podziękować Władysławowi Pazdanowi - Wójtowi Gminy Limanowa, Markowi Boruckiemu – radnemu naszej wsi,  Tomaszowi Pałce – sołtysowi wsi Siekierczyna II, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie  za podjęcie tych działań dla dobra naszych dzieci. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszej wiejskiej świetlicy.

                                                                           Liczba wyświetleń: 2732
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne