Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogólnopolski XIII Tydzień Czytania Dzieciom. Podsumowanie

05.06.2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi bardzo aktywnie włączyła się w Ogólnopolski XIII Tydzień Czytania Dzieciom, po hasłem ,, Czytanie mądra rzecz’’ w który wzięło udział ok. 600 dzieci  z przedszkoli, szkół  i najmłodszych mieszkańców Gminy.

Chcąc uatrakcyjnić ofertę biblioteczną zostały organizowane  przedsięwzięcia kulturalne, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników :

Dnia 2.06. 2014 Filia Biblioteki w Męcinie. spotkanie z Bogusławem Rębisz ze Związku Wędkarzy w Limanowej, który przyniósł dużą liczbę eksponatów i trofeów wędkarskich oraz kolorowych ilustracji różnego rodzaju ryb. Czytanie na głos bajki ,, O Rybaku i złotej rybce’’ było podsumowaniem ciekawego spotkania z przedszkolakami z Męciny oraz potrzebę ochrony przyrody.

Dnia 3.06. 2014, Filia Biblioteki w Nowym Rybiu i Rupniowie ,, Kwiat paproci’’ w wykonaniu Integracyjnego Teatru ,, Nowi Gotowi’’ działającemu przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku, miejsce przedstawienia- Filia Biblioteki w Nowym Rybiu. Czytanie bajek dla dzieci przez dzieci oraz aktorów ze Stowarzyszenia ,, Remedium’’. Na uroczystość tą przybył Wiktor Herzig emerytowany dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie wraz z żona Teresą, którzy spotkali się z aktorami z Teatru Kukiełkowego ,, Nowi Gotowi’’ udzielając im cennych uwag.

Dnia 4.06. 2014, Filia Biblioteki w Pisarzowej ,, Piękna i Bestia’’ przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu Integracyjnego Teatru ,, Nowi Gotowi’’ działającego przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku. Nowe przedstawienie bajki przygotowane na 20- lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej spotkało się z dużym zainteresowaniem, a czytanie bajek dla dzieci było uzupełnieniem spotkania

Dnia 5.06. 2014,  Filia Biblioteki w Siekierczynie i Kaninie spotkanie autorskie w Filii Biblioteki w Siekierczynie a także w Zespole Szkół w Starej Wsi II z Ewą Stadtmüller autorką ponad 100 książek literatury dziecięcej pt. ,,Pisać każdy może – warsztaty literackie z Ewą Stadtmüller. Uczyła uczestników jak sprawnie posługiwać się językiem i teksem oraz pisania rymowanych tekstów

Dnia 6. 06. 2014, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi ,, Piękna i Bestia’’ przedstawienie w wykonaniu Teatru Integracyjnego ,, Nowi Gotowi’’ działającego przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku. Czytanie bajek dla dzieci przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Starej Wsi, Dyrektora Biblioteki oraz Członków Stowarzyszenia ,, Remedium’’.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych, czytając bajki i uczestnicząc w warsztatach literackich.

Głośne czytanie dzieciom i młodzieży ma bardzo duże znaczenie w rozwoju psychofizycznym i wprowadza dziecko w świat określonych tekstów literackich. Jest udokumentowane, że jeśli nie damy dzieciom szansy zetknięcia się z książką od wczesnego dzieciństwa to w późniejszym okresie czasu nie odczuje jego braku.

Czytanie dla dzieci ma ogromne znaczenie, ma moc uruchamiania myśli i uczuć, poszerza horyzonty, uczy odróżniać dobro od zła, rozwija wyobraźnię, pomaga pięknie formułować myśli. Wspólne czytanie buduje emocjonalną więź miedzy rodzicem, dzieckiem czy czytającym.

Literatura pobudza wyobraźnię, wzbogaca język, uczy kreatywności, zdolności do refleksji i krytycznego myślenia.

Tegoroczna akcja ,, Czytanie mądra rzecz’’ ma uświadomić wszystkim, a przede wszystkim rodzicom, jak ważną rzeczą jest czytanie książek dzieciom.

Dziękujemy aktorom Teatru ,,Nowi Gotowi’’ działającemu przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’, którzy bardzo aktywnie włączyli się nieodpłatnie w akcję,  a także  Wiktorowi Herzig emerytowanemu dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie oraz jego żonie Teresie, Bolesławowi Rębisz ze Związku Wędkarskiego w Limanowej oraz wszystkim którzy zaangażowali sie w organizację przedsięwzięcia.

Jacenty Musiał

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi bardzo aktywnie włączyła się w Ogólnopolski XIII Tydzień Czytania Dzieciom, po hasłem ,, Czytanie mądra rzecz’’ w który wzięło udział ok. 600 dzieci  z przedszkoli, szkół  i najmłodszych mieszkańców Gminy.

Chcąc uatrakcyjnić ofertę biblioteczną zostały organizowane  przedsięwzięcia kulturalne, które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników :

Dnia 2.06. 2014 Filia Biblioteki w Męcinie. spotkanie z Bogusławem Rębisz ze Związku Wędkarzy w Limanowej, który przyniósł dużą liczbę eksponatów i trofeów wędkarskich oraz kolorowych ilustracji różnego rodzaju ryb. Czytanie na głos bajki ,, O Rybaku i złotej rybce’’ było podsumowaniem ciekawego spotkania z przedszkolakami z Męciny oraz potrzebę ochrony przyrody.

Dnia 3.06. 2014, Filia Biblioteki w Nowym Rybiu i Rupniowie ,, Kwiat paproci’’ w wykonaniu Integracyjnego Teatru ,, Nowi Gotowi’’ działającemu przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku, miejsce przedstawienia- Filia Biblioteki w Nowym Rybiu. Czytanie bajek dla dzieci przez dzieci oraz aktorów ze Stowarzyszenia ,, Remedium’’. Na uroczystość tą przybył Wiktor Herzig emerytowany dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie wraz z żona Teresą, którzy spotkali się z aktorami z Teatru Kukiełkowego ,, Nowi Gotowi’’ udzielając im cennych uwag.

Dnia 4.06. 2014, Filia Biblioteki w Pisarzowej ,, Piękna i Bestia’’ przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu Integracyjnego Teatru ,, Nowi Gotowi’’ działającego przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku. Nowe przedstawienie bajki przygotowane na 20- lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej spotkało się z dużym zainteresowaniem, a czytanie bajek dla dzieci było uzupełnieniem spotkania

Dnia 5.06. 2014,  Filia Biblioteki w Siekierczynie i Kaninie spotkanie autorskie w Filii Biblioteki w Siekierczynie a także w Zespole Szkół w Starej Wsi II z Ewą Stadtmüller autorką ponad 100 książek literatury dziecięcej pt. ,,Pisać każdy może – warsztaty literackie z Ewą Stadtmüller. Uczyła uczestników jak sprawnie posługiwać się językiem i teksem oraz pisania rymowanych tekstów

Dnia 6. 06. 2014, Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi ,, Piękna i Bestia’’ przedstawienie w wykonaniu Teatru Integracyjnego ,, Nowi Gotowi’’ działającego przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’ w Tymbarku. Czytanie bajek dla dzieci przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Starej Wsi, Dyrektora Biblioteki oraz Członków Stowarzyszenia ,, Remedium’’.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych, czytając bajki i uczestnicząc w warsztatach literackich.

Głośne czytanie dzieciom i młodzieży ma bardzo duże znaczenie w rozwoju psychofizycznym i wprowadza dziecko w świat określonych tekstów literackich. Jest udokumentowane, że jeśli nie damy dzieciom szansy zetknięcia się z książką od wczesnego dzieciństwa to w późniejszym okresie czasu nie odczuje jego braku.

Czytanie dla dzieci ma ogromne znaczenie, ma moc uruchamiania myśli i uczuć, poszerza horyzonty, uczy odróżniać dobro od zła, rozwija wyobraźnię, pomaga pięknie formułować myśli. Wspólne czytanie buduje emocjonalną więź miedzy rodzicem, dzieckiem czy czytającym.

Literatura pobudza wyobraźnię, wzbogaca język, uczy kreatywności, zdolności do refleksji i krytycznego myślenia.

Tegoroczna akcja ,, Czytanie mądra rzecz’’ ma uświadomić wszystkim, a przede wszystkim rodzicom, jak ważną rzeczą jest czytanie książek dzieciom.

Dziękujemy aktorom Teatru ,,Nowi Gotowi’’ działającemu przy Stowarzyszeniu ,,Remedium’’, którzy bardzo aktywnie włączyli się nieodpłatnie w akcję,  a także  Wiktorowi Herzig emerytowanemu dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie oraz jego żonie Teresie, Bolesławowi Rębisz ze Związku Wędkarskiego w Limanowej oraz wszystkim którzy zaangażowali sie w organizację przedsięwzięcia.

Jacenty MusiałLiczba wyświetleń: 1929
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne