Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Czwartki Literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa

23.02.2014

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi i jej filiach od ubiegłego roku odbywają się spotkania pt. "Czwartki Literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa".
W założeniach organizatorów mają być nawiązaniem do tzw. "obiadów czwartkowych"- spotkań o charakterze literackim oraz naukowym organizowanych z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Królewskim lub w Łazienkach. Miały one również za cel budowanie poczucia patriotycznego oraz wszechstronnego rozwoju kraju przez kulturę.

Podczas spotkań w Gminnych Bibliotekach Publicznych uczestnicy będą mogli zapoznać się z twórczością wybitnych polskich autorów książek, bajek oraz wziąć udział w dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą działalnością publicystyczną. Pierwsze spotkanie odbyło się w sierpniu 2013 roku z ks. dr Stanisławem Pyszką SJ i nosiło tytuł " Możesz mnie zapytać o wszystko. Praktyczna refleksja wieloletniego wykładowcy katolickiej nauki społecznej”.

Drugie spotkanie z cyklu "Czwartki Literackie" odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 27 lutego, o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi. Prelekcję pt. "Perspektywy i problemy dialogu muzułmańsko- chrześcijańskiego" wygłosi Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak. To jedna z najwybitniejszych osobistości świata nauki i duchowieństwa, która od wielu lat zajmuje się problematyką dialogu muzułmańsko- chrześcijańskiego.

Ksiądz prelegent święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku. Ukończył Papieską Akademię Teologiczną, na tej samej obronił doktorat w zakresie nauk teologicznych, ze specjalnością teologia fundamentalna, a następnie habilitował się w zakresie nauk historycznych, ze specjalnością historia kościoła. Tytuł profesorski otrzymał w listopadzie 2005 roku. Zajmuje się historią religii, historią kościołów na Bliskim Wschodzie i historią stosunków chrześcijańsko- muzułmańskich w tym regionie. Członek Komitetu Orientalistycznego i Komisji Bizantynologicznej PAN. Autor licznych książek z zakresu historii religii m.in. :
Złe duchy w Biblii i Koranie: wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych.
XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej.
Dżihad: święta wojna w islamie: związek religii z państwem, islam a demokracja, chrześcijanie w krajach muzułmańskich.
Zło osobowe w Biblii: egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej.
Sunna, hadisy i tradycjonaliści: wstęp do tradycji muzułmańskiej.
Państwo wspólnota i religia: wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie.

"Czwartki literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa” realizowane są w ramach projektu Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Jacenty Musiał

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi i jej filiach od ubiegłego roku odbywają się spotkania pt. "Czwartki Literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa".
W założeniach organizatorów mają być nawiązaniem do tzw. "obiadów czwartkowych"- spotkań o charakterze literackim oraz naukowym organizowanych z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Królewskim lub w Łazienkach. Miały one również za cel budowanie poczucia patriotycznego oraz wszechstronnego rozwoju kraju przez kulturę.

Podczas spotkań w Gminnych Bibliotekach Publicznych uczestnicy będą mogli zapoznać się z twórczością wybitnych polskich autorów książek, bajek oraz wziąć udział w dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą działalnością publicystyczną. Pierwsze spotkanie odbyło się w sierpniu 2013 roku z ks. dr Stanisławem Pyszką SJ i nosiło tytuł " Możesz mnie zapytać o wszystko. Praktyczna refleksja wieloletniego wykładowcy katolickiej nauki społecznej”.

Drugie spotkanie z cyklu "Czwartki Literackie" odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 27 lutego, o godz. 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi. Prelekcję pt. "Perspektywy i problemy dialogu muzułmańsko- chrześcijańskiego" wygłosi Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak. To jedna z najwybitniejszych osobistości świata nauki i duchowieństwa, która od wielu lat zajmuje się problematyką dialogu muzułmańsko- chrześcijańskiego.

Ksiądz prelegent święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku. Ukończył Papieską Akademię Teologiczną, na tej samej obronił doktorat w zakresie nauk teologicznych, ze specjalnością teologia fundamentalna, a następnie habilitował się w zakresie nauk historycznych, ze specjalnością historia kościoła. Tytuł profesorski otrzymał w listopadzie 2005 roku. Zajmuje się historią religii, historią kościołów na Bliskim Wschodzie i historią stosunków chrześcijańsko- muzułmańskich w tym regionie. Członek Komitetu Orientalistycznego i Komisji Bizantynologicznej PAN. Autor licznych książek z zakresu historii religii m.in. :
Złe duchy w Biblii i Koranie: wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych.
XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej.
Dżihad: święta wojna w islamie: związek religii z państwem, islam a demokracja, chrześcijanie w krajach muzułmańskich.
Zło osobowe w Biblii: egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej.
Sunna, hadisy i tradycjonaliści: wstęp do tradycji muzułmańskiej.
Państwo wspólnota i religia: wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie.

"Czwartki literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa” realizowane są w ramach projektu Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Jacenty Musiał

 Liczba wyświetleń: 3007
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne