Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Starej Wsi

09.05.2013

W miesiącu maju przypada międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W powiecie limanowskim tradycją jest, że obchody te w każdym roku przygotowuje inna biblioteka. W tym roku to zadanie było udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Uroczysta konferencja odbyła się dnia 7 maja br. w nowo wyremontowanym budynku biblioteki w Starej Wsi.


Powitania uczestników i gości oraz wprowadzenia dokonała Joanna Michalik - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Konferencję otworzył Władysław Pazdan - Wójt Gminy Limanowa, który podziękował wszystkim bibliotekarzom za ich pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kultury. Wójt wyraził również swoją satysfakcję i radość z powodu remontu budynku bibliotecznego, dziękując zarazem wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Całość zadania to 740 tys. zł, z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa Małopolskiego wyniosło 370 tys. zł. Remont budynku wykonano w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 207-2013. W zmodernizowanym budynku obok biblioteki mieścić się będzie także administracja biblioteki i Wiejski Dom Kultury. Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, podkreślając ogromną rolę bibliotek w środowisku lokalnym, które powinny działać na płaszczyźnie zarówno edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i społecznej. Pogratulował pięknie odnowionego budynku i skierował słowo uznania do władz Gminy Limanowa za realizację tego, jakże ważnego dla społeczności, projektu. Podkreślił ich wielką rolę i zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej kultury i czytelnictwa, wyrażone poprzez ukończoną inwestycję, która ma służyć dobru społeczeństwa. Głos zabrał również Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, który podziękował za przybycie wszystkim znakomitym gościom i uczestnikom konferencji oraz złożył zgromadzonym bibliotekarzom życzenia z okazji ich święta.

W spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczyli Franciszek Dziedzina -Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Józef Oleksy - Przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Marek Ziaja - Sekretarz Gminy Limanowa, Marcin Matras - Skarbnik Gminy Limanowa, Stanisław Piegza - Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminny Limanowa, Justyna Tokarczyk - Kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej. Radni Gminny Limanowa: Józef Mąka, Józef Zoń, Sołtys Starej Wsi - Mieczysław Bulanda oraz bibliotekarze z Powiatu Limanowskiego.

W trakcie konferencji Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, wręczył listy gratulacyjne, osobom obchodzącym jubileusze zawodowe. Okolicznościowe list od Starosty Limanowskiego Jana Puchały i całego Zarządu Powiatu Limanowskiego otrzymali Halina Młynarczyk, Ewa Golińska, Renata Radiowska, Teresa Potaczek, Maria Kawula, Jacenty Musiał. Listy gratulacyjne i symboliczne wiązanki kwiatów wszystkim jubilatom wręczyli również członkowie zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Niezwykle istotnym punktem programu był wykład ojca Leona Knabita na temat: "Książki wobec elektronicznych mediów". Ojciec Leon ukazał istotne funkcje książki w jej tradycyjnej postaci, podkreślił zalety obcowania ze słowem pisanym i wskazał na ogromne zadania spoczywające na bibliotekach i bibliotekarzach, jako pośrednikach między książką a czytelnikiem. Po zakończonym wykładzie można było nabyć ksiązki autorstwa ojca Leona z autografem pisarza. Dziękując Benedyktynowi za przybycie Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Józefem Oleksym i Dyrektorem Biblioteki Jacentym Musiałem wręczyli pamiątkową płaskorzeźbę przestawiającą Kościół w Starej Wsi, wyrażając wdzięczność za cenny wykład, poruszający jakże ważne zagadnienie przyszłości funkcjonowania tradycyjnej postaci książki wobec coraz modniejszych mediów elektronicznych. Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać wykładu na temat "Biblioteki publiczne w świetle nowych przepisów prawnych", który wygłosił Wojciech Momot z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Podczas spotkania zebrani wysłuchali także Moniki Rząsa z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która omówiła współczesną literaturę kobiecą, jej główne trendy, rodzaje oraz nowości, które ukazały się ostatnio na rynku księgarskim. Następnie głos zabrał Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi rozwijając temat: "Rola bibliotek" publicznych w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwoju regionalnego". W swoim przemówieniu Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na wielowymiarowy model pracy bibliotek publicznych, które powinny pełnić rolę swoistego centrum edukacji, informacji, kultury i życia społecznego. Zmieniający się styl życia i wzrost potrzeb użytkowników wywierają znaczący wspływ na funkcjonowanie bibliotek publicznych, które przekształcają się w skarbnicę wiedzy na temat kultury i regionu, w którym funkcjonują. Na zakończenie konferencji odbył się program artystyczny, podczas którego wystąpił zespół ,,Moldent" ze Starej Wsi ze swoim muzycznym repertuarem, oraz Maria Franczak wraz z wnukiem i prawnukiem, którzy zaśpiewali tradycyjne staropolskie pieśni oraz recytowali wiersze. Swój popisowy wiersz przedstawił również zwycięzca tegorocznej Dziecięcej Triady Artystycznej Mateusz Gądek - uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Kaninie.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Było okazją do wymiany doświadczeń wśród bibliotekarskiego środowiska, zaczerpnięcia inspiracji do swojej pracy i ciekawej dyskusji. Konferencja stworzyła dogodny klimat do integracji i luźnej rozmowy na tematy z zakresu literatury, kultury i wyzwań, jakie stoją przed dzisiejszym bibliotekarstwem. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za obecność i wspólne świętowanie Dnia Bibliotekarza. Słowa uznania należą się Władzom Gminy Limanowa za realizację przedsięwzięcia i odremontowanie budynku, który będzie swoistym ośrodkiem kultury, sztuki i czytelnictwa w naszej gminie.

Monika Bieda, Maria Trzupek

W miesiącu maju przypada międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W powiecie limanowskim tradycją jest, że obchody te w każdym roku przygotowuje inna biblioteka. W tym roku to zadanie było udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Uroczysta konferencja odbyła się dnia 7 maja br. w nowo wyremontowanym budynku biblioteki w Starej Wsi.


Powitania uczestników i gości oraz wprowadzenia dokonała Joanna Michalik - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Konferencję otworzył Władysław Pazdan - Wójt Gminy Limanowa, który podziękował wszystkim bibliotekarzom za ich pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kultury. Wójt wyraził również swoją satysfakcję i radość z powodu remontu budynku bibliotecznego, dziękując zarazem wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Całość zadania to 740 tys. zł, z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa Małopolskiego wyniosło 370 tys. zł. Remont budynku wykonano w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 207-2013. W zmodernizowanym budynku obok biblioteki mieścić się będzie także administracja biblioteki i Wiejski Dom Kultury. Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Jerzy Woźniakiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, podkreślając ogromną rolę bibliotek w środowisku lokalnym, które powinny działać na płaszczyźnie zarówno edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i społecznej. Pogratulował pięknie odnowionego budynku i skierował słowo uznania do władz Gminy Limanowa za realizację tego, jakże ważnego dla społeczności, projektu. Podkreślił ich wielką rolę i zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej kultury i czytelnictwa, wyrażone poprzez ukończoną inwestycję, która ma służyć dobru społeczeństwa. Głos zabrał również Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, który podziękował za przybycie wszystkim znakomitym gościom i uczestnikom konferencji oraz złożył zgromadzonym bibliotekarzom życzenia z okazji ich święta.

W spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczyli Franciszek Dziedzina -Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Józef Oleksy - Przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Marek Ziaja - Sekretarz Gminy Limanowa, Marcin Matras - Skarbnik Gminy Limanowa, Stanisław Piegza - Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminny Limanowa, Justyna Tokarczyk - Kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej. Radni Gminny Limanowa: Józef Mąka, Józef Zoń, Sołtys Starej Wsi - Mieczysław Bulanda oraz bibliotekarze z Powiatu Limanowskiego.

W trakcie konferencji Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, wręczył listy gratulacyjne, osobom obchodzącym jubileusze zawodowe. Okolicznościowe list od Starosty Limanowskiego Jana Puchały i całego Zarządu Powiatu Limanowskiego otrzymali Halina Młynarczyk, Ewa Golińska, Renata Radiowska, Teresa Potaczek, Maria Kawula, Jacenty Musiał. Listy gratulacyjne i symboliczne wiązanki kwiatów wszystkim jubilatom wręczyli również członkowie zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Niezwykle istotnym punktem programu był wykład ojca Leona Knabita na temat: "Książki wobec elektronicznych mediów". Ojciec Leon ukazał istotne funkcje książki w jej tradycyjnej postaci, podkreślił zalety obcowania ze słowem pisanym i wskazał na ogromne zadania spoczywające na bibliotekach i bibliotekarzach, jako pośrednikach między książką a czytelnikiem. Po zakończonym wykładzie można było nabyć ksiązki autorstwa ojca Leona z autografem pisarza. Dziękując Benedyktynowi za przybycie Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Józefem Oleksym i Dyrektorem Biblioteki Jacentym Musiałem wręczyli pamiątkową płaskorzeźbę przestawiającą Kościół w Starej Wsi, wyrażając wdzięczność za cenny wykład, poruszający jakże ważne zagadnienie przyszłości funkcjonowania tradycyjnej postaci książki wobec coraz modniejszych mediów elektronicznych. Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać wykładu na temat "Biblioteki publiczne w świetle nowych przepisów prawnych", który wygłosił Wojciech Momot z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Podczas spotkania zebrani wysłuchali także Moniki Rząsa z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która omówiła współczesną literaturę kobiecą, jej główne trendy, rodzaje oraz nowości, które ukazały się ostatnio na rynku księgarskim. Następnie głos zabrał Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi rozwijając temat: "Rola bibliotek" publicznych w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwoju regionalnego". W swoim przemówieniu Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na wielowymiarowy model pracy bibliotek publicznych, które powinny pełnić rolę swoistego centrum edukacji, informacji, kultury i życia społecznego. Zmieniający się styl życia i wzrost potrzeb użytkowników wywierają znaczący wspływ na funkcjonowanie bibliotek publicznych, które przekształcają się w skarbnicę wiedzy na temat kultury i regionu, w którym funkcjonują. Na zakończenie konferencji odbył się program artystyczny, podczas którego wystąpił zespół ,,Moldent" ze Starej Wsi ze swoim muzycznym repertuarem, oraz Maria Franczak wraz z wnukiem i prawnukiem, którzy zaśpiewali tradycyjne staropolskie pieśni oraz recytowali wiersze. Swój popisowy wiersz przedstawił również zwycięzca tegorocznej Dziecięcej Triady Artystycznej Mateusz Gądek - uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Kaninie.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Było okazją do wymiany doświadczeń wśród bibliotekarskiego środowiska, zaczerpnięcia inspiracji do swojej pracy i ciekawej dyskusji. Konferencja stworzyła dogodny klimat do integracji i luźnej rozmowy na tematy z zakresu literatury, kultury i wyzwań, jakie stoją przed dzisiejszym bibliotekarstwem. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za obecność i wspólne świętowanie Dnia Bibliotekarza. Słowa uznania należą się Władzom Gminy Limanowa za realizację przedsięwzięcia i odremontowanie budynku, który będzie swoistym ośrodkiem kultury, sztuki i czytelnictwa w naszej gminie.

Monika Bieda, Maria TrzupekLiczba wyświetleń: 2214
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne