Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Projekt "Małopolskie Doradztwo Biznesowe"

08.08.2012

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprasza do udziału w projekcie "Małopolskie Doradztwo Biznesowe". Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012r. o godz. 11 00 w budynku Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18 B sala nr 13. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w Urzędzie Gminy Limanowa pok. nr 4 Pani Beata Dutka lub telefonicznie 18 3372 252 wew. 132.

 

Adresaci projektu:

 

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który:

 • posiada status mikro, małego lub średniego;
 • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

Opis projektu:

Ścieżka doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów. Dzięki temu wsparcie udzielane danej firmie jest kompleksowe i zapewnia tym samym najwyższą jakość świadczonych usług doradczych. Doradztwo wykonywane jest w sposób zindywidualizowany w oparciu o konkretne potrzeby danej firmy, ich zbadaniu służy etap I - diagnoza. Kolejnym etapem jest doradztwo bezpośrednie świadczone przez profesjonalnych doradców, którego celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań "na miarę potrzeb klienta". Po dokonaniu diagnozy oraz udzieleniu wsparcia doradztwa bezpośredniego nastąpi etap III - strategia, czyli opracowanie dokumentu, który będzie zawierał rozwiązania zidentyfikowanego problemu i wskazówki dotyczące wdrożenia innowacyjnej zmiany. Ostatnim elementem wsparcia udzielanego w ramach projektu "Małopolskie Doradztwo Biznesowe" jest etap IV - monitoring wdrożenia, gdzie następuje weryfikacja zmian będących efektem usługi doradczej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa każdemu etapowi projektu przyporządkowana jest odpowiednia ilość godzin pozwalająca na precyzyjne i rzetelne świadczenie usługi.

 • Udział w projekcie jest bezpłatny - dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie w postaci pomocy de minimis (dofinansowanie 100%).
 • Łatwość dostępu - możliwość uzyskania doradztwa w siedzibie firmy lub jednym z 6 Punktów Informacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego: Krakowie, Bochni, Wieliczce, Nowym Sączu, Olkuszu i Zakopanem.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo strategiczne
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Marketing
 • Podatki
 • Trendy i prognozy branżowe
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Korzyści dla uczestnika projektu:

 • Szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i/lub ograniczenia kosztów, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 • Dynamiczny lub skokowy rozwój dzięki stosowaniu wypracowanej w ramach doradztwa strategii rozwoju firmy oraz obszarów objętych doradztwem.
 • Szeroki zakres wsparcia - oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów (marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne).
 • Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych - każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet kompleksowego doradztwa z wybranego zakresu "szyty na miarę potrzeb klienta".
 • Profesjonalna obsługa, wiedza i doświadczenie najlepszych doradców będących specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz szeroki zakres wiedzy.
 • Wiarygodność, doświadczenie oraz rzetelność realizatora - firma ART OF FINANCE świadczy usługi doradcze dla ok. 80-100 przedsiębiorstw rocznie, jest wiodącą firmą doradczą w województwie małopolskim.

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprasza do udziału w projekcie "Małopolskie Doradztwo Biznesowe". Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012r. o godz. 11 00 w budynku Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18 B sala nr 13. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w Urzędzie Gminy Limanowa pok. nr 4 Pani Beata Dutka lub telefonicznie 18 3372 252 wew. 132.

 

Adresaci projektu:

 

Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorca, który:

 • posiada status mikro, małego lub średniego;
 • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa małopolskiego.

Opis projektu:

Ścieżka doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów. Dzięki temu wsparcie udzielane danej firmie jest kompleksowe i zapewnia tym samym najwyższą jakość świadczonych usług doradczych. Doradztwo wykonywane jest w sposób zindywidualizowany w oparciu o konkretne potrzeby danej firmy, ich zbadaniu służy etap I - diagnoza. Kolejnym etapem jest doradztwo bezpośrednie świadczone przez profesjonalnych doradców, którego celem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań "na miarę potrzeb klienta". Po dokonaniu diagnozy oraz udzieleniu wsparcia doradztwa bezpośredniego nastąpi etap III - strategia, czyli opracowanie dokumentu, który będzie zawierał rozwiązania zidentyfikowanego problemu i wskazówki dotyczące wdrożenia innowacyjnej zmiany. Ostatnim elementem wsparcia udzielanego w ramach projektu "Małopolskie Doradztwo Biznesowe" jest etap IV - monitoring wdrożenia, gdzie następuje weryfikacja zmian będących efektem usługi doradczej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa każdemu etapowi projektu przyporządkowana jest odpowiednia ilość godzin pozwalająca na precyzyjne i rzetelne świadczenie usługi.

 • Udział w projekcie jest bezpłatny - dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie w postaci pomocy de minimis (dofinansowanie 100%).
 • Łatwość dostępu - możliwość uzyskania doradztwa w siedzibie firmy lub jednym z 6 Punktów Informacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego: Krakowie, Bochni, Wieliczce, Nowym Sączu, Olkuszu i Zakopanem.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo strategiczne
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Marketing
 • Podatki
 • Trendy i prognozy branżowe
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Korzyści dla uczestnika projektu:

 • Szansa na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i/lub ograniczenia kosztów, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 • Dynamiczny lub skokowy rozwój dzięki stosowaniu wypracowanej w ramach doradztwa strategii rozwoju firmy oraz obszarów objętych doradztwem.
 • Szeroki zakres wsparcia - oferujemy doradztwo z 9 różnych obszarów (marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo strategiczne, finanse w przedsiębiorstwie, podatki, trendy i prognozy branżowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, doradztwo prawne).
 • Zindywidualizowane podejście, wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych - każde przedsiębiorstwo otrzyma pakiet kompleksowego doradztwa z wybranego zakresu "szyty na miarę potrzeb klienta".
 • Profesjonalna obsługa, wiedza i doświadczenie najlepszych doradców będących specjalistami w swej dziedzinie, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz szeroki zakres wiedzy.
 • Wiarygodność, doświadczenie oraz rzetelność realizatora - firma ART OF FINANCE świadczy usługi doradcze dla ok. 80-100 przedsiębiorstw rocznie, jest wiodącą firmą doradczą w województwie małopolskim.


Liczba wyświetleń: 1620
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne