Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie

23.07.2012

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica (Centrum Transferu Technologii AGH), Uniwersytetem Jagiellońskim (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Wydziałem Form Przemysłowych), Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja (Centrum Transferu Technologii), Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (Centrum Transferu Technologii PK) realizuje projekt:

"Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie".

Projekt składa się z trzech działań:

 

1. Staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w ośrodkach naukowo-badawczo-rozwojowych

REKRUTACJA: rozpoczęta
Pierwsze spotkanie Komisji Rekrutacyjnej: 2-4.10.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 20.09.2012r.
Wyniki: do 12.10.2012 roku
Staże rozpoczną się od 01.11.2012 roku (przewidywana liczba umów: 7, okres stażu maksymalnie 3 miesiące)
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/onbr.html

Co daje udział w projekcie?

 • pracownik przedsiębiorstwa: odbywa płatny staż i praktyczne szkolenie, podnosi kompetencje zawodowe, zwiększa doświadczenie zawodowe, poznaje specyfikę pracy naukowej, nabywa wiedzy teoretycznej, poznaje innowacyjne rozwiązania naukowe, nabywa umiejętności pracy w zespołach badawczych, wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy, nawiązuje kontakty z naukowcami, wdraża rezultaty stażu w swojej firmie.
 • jednostka naukowa: korzysta z potencjału biznesowego pracownika firmy, zdobywa aktualną wiedzę o potrzebach biznesu, wzmacnia współpracę z gospodarką.

2. Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w małopolskich MŚP

REKRUTACJA: rozpoczęta
Pierwsza Komisja Rekrutacyjna: 8-10.08.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 31.07.2012r.
Wyniki: do 17.08.2012 roku
Umowa o dofinansowanie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu rozpocznie się od 01.09.2012 roku (przewidywana liczba umów: 7, okres zatrudnienia maksymalnie 9 miesięcy)
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/wwp.html

Co daje udział w projekcie?

 • wysoko wykwalifikowany personel: zdobywa tymczasowe i płatne zatrudnienie, zwiększa doświadczenie zawodowe i wykorzystuje wiedzę, wprowadza działania innowacyjne w firmie.
 • przedsiębiorstwo z sektora MŚP: zatrudnia specjalistów, korzysta z ich wiedzy naukowej, podnosi innowacyjność firmy i zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

3. Staże i szkolenia dla pracowników naukowych w małopolskich firmach

REKRUTACJA:
trwa Kolejna Komisja Rekrutacyjna: 13-17.09.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 28.08.2012r.
Wyniki: do 21.09.2012r.
Staże rozpoczną się od 01.10.2012 roku (przewidywana liczba staży: 5)
Rekrutacja dla zespołów pracowników naukowych realizujących staże w przedsiębiorstwach została zakończona.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/pn.html

Co daje udział w projekcie?

 • pracownik naukowy: odbywa płatny staż i praktyczne szkolenie, zdobywa doświadczenie w biznesie, wzmacnia pozycję na rynku pracy, wdraża nowatorskie pomysły, komercjalizuje wiedzę.
 • firma: korzysta z potencjału naukowego, rozwiązuje problemy produkcyjne, obniża koszty, zdobywa wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań i najnowszych osiągnięć nauki.

KONTAKT:
Magdalena Mianowska
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek ARESZT pokój nr. 18
tel: (+48 12) 628 25 56
e-mail: [email protected]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica (Centrum Transferu Technologii AGH), Uniwersytetem Jagiellońskim (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Wydziałem Form Przemysłowych), Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja (Centrum Transferu Technologii), Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (Centrum Transferu Technologii PK) realizuje projekt:

"Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie".

Projekt składa się z trzech działań:

 

1. Staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w ośrodkach naukowo-badawczo-rozwojowych

REKRUTACJA: rozpoczęta
Pierwsze spotkanie Komisji Rekrutacyjnej: 2-4.10.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 20.09.2012r.
Wyniki: do 12.10.2012 roku
Staże rozpoczną się od 01.11.2012 roku (przewidywana liczba umów: 7, okres stażu maksymalnie 3 miesiące)
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/onbr.html

Co daje udział w projekcie?

 • pracownik przedsiębiorstwa: odbywa płatny staż i praktyczne szkolenie, podnosi kompetencje zawodowe, zwiększa doświadczenie zawodowe, poznaje specyfikę pracy naukowej, nabywa wiedzy teoretycznej, poznaje innowacyjne rozwiązania naukowe, nabywa umiejętności pracy w zespołach badawczych, wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy, nawiązuje kontakty z naukowcami, wdraża rezultaty stażu w swojej firmie.
 • jednostka naukowa: korzysta z potencjału biznesowego pracownika firmy, zdobywa aktualną wiedzę o potrzebach biznesu, wzmacnia współpracę z gospodarką.

2. Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w małopolskich MŚP

REKRUTACJA: rozpoczęta
Pierwsza Komisja Rekrutacyjna: 8-10.08.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 31.07.2012r.
Wyniki: do 17.08.2012 roku
Umowa o dofinansowanie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu rozpocznie się od 01.09.2012 roku (przewidywana liczba umów: 7, okres zatrudnienia maksymalnie 9 miesięcy)
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/wwp.html

Co daje udział w projekcie?

 • wysoko wykwalifikowany personel: zdobywa tymczasowe i płatne zatrudnienie, zwiększa doświadczenie zawodowe i wykorzystuje wiedzę, wprowadza działania innowacyjne w firmie.
 • przedsiębiorstwo z sektora MŚP: zatrudnia specjalistów, korzysta z ich wiedzy naukowej, podnosi innowacyjność firmy i zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

3. Staże i szkolenia dla pracowników naukowych w małopolskich firmach

REKRUTACJA:
trwa Kolejna Komisja Rekrutacyjna: 13-17.09.2012 roku
Termin przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: od 29.06.2012r. do 28.08.2012r.
Wyniki: do 21.09.2012r.
Staże rozpoczną się od 01.10.2012 roku (przewidywana liczba staży: 5)
Rekrutacja dla zespołów pracowników naukowych realizujących staże w przedsiębiorstwach została zakończona.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.marr.pl/pn.html

Co daje udział w projekcie?

 • pracownik naukowy: odbywa płatny staż i praktyczne szkolenie, zdobywa doświadczenie w biznesie, wzmacnia pozycję na rynku pracy, wdraża nowatorskie pomysły, komercjalizuje wiedzę.
 • firma: korzysta z potencjału naukowego, rozwiązuje problemy produkcyjne, obniża koszty, zdobywa wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań i najnowszych osiągnięć nauki.

KONTAKT:
Magdalena Mianowska
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (CTT PK)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Budynek ARESZT pokój nr. 18
tel: (+48 12) 628 25 56
e-mail: [email protected]Liczba wyświetleń: 1575
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne