Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ryszard Piszczek nowym sołtysem wsi Stara Wieś II

16.01.2011

W dniu 16 stycznia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II odbyło się zebranie wiejskie, które zwołał Wójt Gminy Limanowa w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysowania Jana Górki.

Zebranie otworzył Wójt Gminy Limanowa - Władysław Pazdan, który przywitał uczestników spotkania. W naradzie uczestniczyli m. in.: V-ce Wójt Gminy Limanowa - Franciszek Bieda, Radny Gminy Limanowa


- Eugeniusz Wojak, Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi II - Wiesława Boruta, Z-ca Dyrektora Szkół - Maria Kądziołka, opiekun wsi - Stanisław Odziomek, który na co dzień pełni funkcję Sekretarza Gminy.
{multithumb thumb_height=150}

Wójt Gminy Limanowa w imieniu władz gminy i własnym podziękował dotychczasowemu sołtysowi Janowi Górce za 8 lat wytężonej pracy, za skrupulatność i pedanterię, jak też za to, że tak wiele udało się wykonać w Starej Wsi, dzięki Pana zaangażowaniu. Wójt wręczył również sołtysowi grawerton za dotychczasową pracę.
Życzenia również złożyli: Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi II - Wiesława Boruta, V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi - Maria Kądziołka oraz młodzież.
"Serdeczne podziękowania za serce i wszelką pomoc okazaną naszej szkole w czasie pełnienia obowiązków sołtysa wsi" - mówiła młodzież.
Do życzeń dołączyłem się również ja dziękując sołtysowi, że przyczynił się do reaktywowania Koła Gospodyń Wiejskich, a także aktywnie włączał się w prace przy zadaniach inwestycyjnych, które realizował powiat Limanowski.

Sołtys wsi również podziękował wszystkim mieszkańcom, że przez 8 lat mógł tak wypełniać sumiennie obowiązki sołtysa na rzecz rozwoju gminy i naszej wsi.
Podziękował również władzom gminy i dyrekcji szkoły, za życzliwość, z którą zawsze się spotykał w ciągu tych 8 lat.

W zebraniu uczestniczyły 102 osoby (mieszkańcy wsi). Zgłoszono kandydaturę Ryszarda Piszczka na sołtysa wsi, który w tajnym głosowaniu otrzymał 87 głosy.
Członkami Rady Sołeckiej zostali: Krajewski Marek, Wyżycki Andrzej, Opoka Tadeusz, Biernat Andrzej i Małucha Jan.
Nowy sołtys podziękował wszystkim za wybór i zadeklarował wszelką pomoc ze swojej strony na rzecz rozwoju wsi oraz kontynuację zamierzeń podjętych przez poprzedniego sołtysa:

  • budowa dróg,
  • budowa wodociągu Opalona,
  • dokończenie budowy zbiornika wodnego Spółki Wodociągowej Stara Wieś Wola,
  • wybudowanie nowej linii wodociągowej tej spółki w Starej Wsi II,
  • wspópraca ze szkołą i innymi instytucjami.

Jacenty Musiał

W dniu 16 stycznia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi II odbyło się zebranie wiejskie, które zwołał Wójt Gminy Limanowa w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysowania Jana Górki.

Zebranie otworzył Wójt Gminy Limanowa - Władysław Pazdan, który przywitał uczestników spotkania. W naradzie uczestniczyli m. in.: V-ce Wójt Gminy Limanowa - Franciszek Bieda, Radny Gminy Limanowa


- Eugeniusz Wojak, Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi II - Wiesława Boruta, Z-ca Dyrektora Szkół - Maria Kądziołka, opiekun wsi - Stanisław Odziomek, który na co dzień pełni funkcję Sekretarza Gminy.
{multithumb thumb_height=150}

Wójt Gminy Limanowa w imieniu władz gminy i własnym podziękował dotychczasowemu sołtysowi Janowi Górce za 8 lat wytężonej pracy, za skrupulatność i pedanterię, jak też za to, że tak wiele udało się wykonać w Starej Wsi, dzięki Pana zaangażowaniu. Wójt wręczył również sołtysowi grawerton za dotychczasową pracę.
Życzenia również złożyli: Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi II - Wiesława Boruta, V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi - Maria Kądziołka oraz młodzież.
"Serdeczne podziękowania za serce i wszelką pomoc okazaną naszej szkole w czasie pełnienia obowiązków sołtysa wsi" - mówiła młodzież.
Do życzeń dołączyłem się również ja dziękując sołtysowi, że przyczynił się do reaktywowania Koła Gospodyń Wiejskich, a także aktywnie włączał się w prace przy zadaniach inwestycyjnych, które realizował powiat Limanowski.

Sołtys wsi również podziękował wszystkim mieszkańcom, że przez 8 lat mógł tak wypełniać sumiennie obowiązki sołtysa na rzecz rozwoju gminy i naszej wsi.
Podziękował również władzom gminy i dyrekcji szkoły, za życzliwość, z którą zawsze się spotykał w ciągu tych 8 lat.

W zebraniu uczestniczyły 102 osoby (mieszkańcy wsi). Zgłoszono kandydaturę Ryszarda Piszczka na sołtysa wsi, który w tajnym głosowaniu otrzymał 87 głosy.
Członkami Rady Sołeckiej zostali: Krajewski Marek, Wyżycki Andrzej, Opoka Tadeusz, Biernat Andrzej i Małucha Jan.
Nowy sołtys podziękował wszystkim za wybór i zadeklarował wszelką pomoc ze swojej strony na rzecz rozwoju wsi oraz kontynuację zamierzeń podjętych przez poprzedniego sołtysa:

  • budowa dróg,
  • budowa wodociągu Opalona,
  • dokończenie budowy zbiornika wodnego Spółki Wodociągowej Stara Wieś Wola,
  • wybudowanie nowej linii wodociągowej tej spółki w Starej Wsi II,
  • wspópraca ze szkołą i innymi instytucjami.

Jacenty MusiałLiczba wyświetleń: 3636
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne