Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

30.03.2005

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dokonano oceny budżetu gminy za 2004 r.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i przeprowadzeniu dyskusji Komisja stosunkiem głosów 4 za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, sporządzając równocześnie wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu.

W tym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sporu i Turystyki, na którym dokonano również analizy wykonania budżetu za 2004r. i przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie oceniono wykonanie budżetu. W trakcie posiedzenia zapoznano się również z regulaminem udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy.

Następnie w tym dniu odbyło się również połączone posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na którym dokonano również oceny wykonania budżetu gminy za 2004r. i po przeprowadzeniu dyskusji przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, na którym dokonano oceny budżetu gminy za 2004 r.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i przeprowadzeniu dyskusji Komisja stosunkiem głosów 4 za i 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, sporządzając równocześnie wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu.

W tym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sporu i Turystyki, na którym dokonano również analizy wykonania budżetu za 2004r. i przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie oceniono wykonanie budżetu. W trakcie posiedzenia zapoznano się również z regulaminem udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie gminy.

Następnie w tym dniu odbyło się również połączone posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, na którym dokonano również oceny wykonania budżetu gminy za 2004r. i po przeprowadzeniu dyskusji przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.Liczba wyświetleń: 1786
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne