Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Program współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi

18.11.2003

Wójt Gminy Limanowa przedstawia - organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), - do konsultacji projekt Programu, który będzie regulował, w latach 2004 - 2005, zasady współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, a także projekt zarządzenia Wójta w sprawie regulaminu pracy Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego.

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Limanowa - pokój nr 12, w godz. od 800 do 1545.

Wójt Gminy Limanowa przedstawia - organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), - do konsultacji projekt Programu, który będzie regulował, w latach 2004 - 2005, zasady współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa, w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, a także projekt zarządzenia Wójta w sprawie regulaminu pracy Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego.

Uwagi prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Limanowa - pokój nr 12, w godz. od 800 do 1545.Liczba wyświetleń: 1748
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne