Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

19.01.2003

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym dokonano analizy projektu budżetu Gminy na 2003r.

Po zreferowaniu przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy założeń planu w odniesieniu do dochodów i wydatków Gminy z uwzględnieniem zmian zaproponowanych na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy na 2003r.
Równocześnie pozytywnie zaopiniowano projekt zmian organizacyjnych zakładających utworzenie samodzielnej Gminnej Biblioteki Publicznej przez wyłączenie jej z Gminnego Zespołu Użyteczności Publicznej - stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, na którym dokonano analizy projektu budżetu Gminy na 2003r.

Po zreferowaniu przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy założeń planu w odniesieniu do dochodów i wydatków Gminy z uwzględnieniem zmian zaproponowanych na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy na 2003r.
Równocześnie pozytywnie zaopiniowano projekt zmian organizacyjnych zakładających utworzenie samodzielnej Gminnej Biblioteki Publicznej przez wyłączenie jej z Gminnego Zespołu Użyteczności Publicznej - stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.Liczba wyświetleń: 1643
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne