Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obrady Komisji Rady

26.08.2003

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w dniu 26 sierpnia br. oraz w dniu 27 sierpnia połączone Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego na których dokonano analizy i oceny realizacji budżetu gminy za I półrocze br.

Komisje Rady Gminy po przeprowadzonej analizie pozytywnie oceniły realizację budżetu zwracając równocześnie uwagę na potrzebę intensyfikacji działań zmierzających do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, przeprowadzania bieżących napraw dróg oraz przystąpienia do perspektywicznych działań związanych z opracowaniem studium dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w aspekcie planowanej budowy zbiornika w Młynnem.

W Urzędzie Gminy Limanowa odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki w dniu 26 sierpnia br. oraz w dniu 27 sierpnia połączone Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego na których dokonano analizy i oceny realizacji budżetu gminy za I półrocze br.

Komisje Rady Gminy po przeprowadzonej analizie pozytywnie oceniły realizację budżetu zwracając równocześnie uwagę na potrzebę intensyfikacji działań zmierzających do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, przeprowadzania bieżących napraw dróg oraz przystąpienia do perspektywicznych działań związanych z opracowaniem studium dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w aspekcie planowanej budowy zbiornika w Młynnem.Liczba wyświetleń: 6390
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne