Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie GKRPA w Limanowej

12.12.2002

W dniu 13 grudnia 2002r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym wysłuchano informacji Pełnomocnika Zarządu Gminy ds. Problematyki Alkoholowej o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002r. oraz zapoznano się z projektem tego Programu na 2003r.


W trakcie posiedzenia pozytywnie oceniono realizację ww. Programu za 2002r. oraz wyrażono pozytywną opinię o przygotowanym Programie na 2003r., w którym zakłada się min. realizację takich zadań, jak:

  • wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy,
  • udzielanie pomocy finansowej istniejącym świetlicom środowiskowym dla dzieci i młodzieży oraz dalsze wyposażanie tych placówek w sprzęt dla uatrakcyjniania spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
  • dofinansowanie działającej w Szpitalu Powiatowym Poradni Odwykowej oraz Miejsko - Gminnego Punktu Konsultacyjnego,
  • dofinansowywanie udziału w szkoleniach, konferencjach, itp. osób pracujących na rzecz uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  • przeszkolenie osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stosownie do nowelizacji ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas posiedzenia wyrażono pozytywne opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do, złożonych przez przedsiębiorców ze wsi: Męcina, Młynne, Rupniów i Siekierczyna, wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Następnie rozpatrzono kilka wniosków skierowanych przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej o objęcie leczeniem odwykowym kilku mieszkańców z terenu gminy.

W dniu 13 grudnia 2002r. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którym wysłuchano informacji Pełnomocnika Zarządu Gminy ds. Problematyki Alkoholowej o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002r. oraz zapoznano się z projektem tego Programu na 2003r.


W trakcie posiedzenia pozytywnie oceniono realizację ww. Programu za 2002r. oraz wyrażono pozytywną opinię o przygotowanym Programie na 2003r., w którym zakłada się min. realizację takich zadań, jak:

  • wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy,
  • udzielanie pomocy finansowej istniejącym świetlicom środowiskowym dla dzieci i młodzieży oraz dalsze wyposażanie tych placówek w sprzęt dla uatrakcyjniania spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
  • dofinansowanie działającej w Szpitalu Powiatowym Poradni Odwykowej oraz Miejsko - Gminnego Punktu Konsultacyjnego,
  • dofinansowywanie udziału w szkoleniach, konferencjach, itp. osób pracujących na rzecz uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  • przeszkolenie osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stosownie do nowelizacji ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas posiedzenia wyrażono pozytywne opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do, złożonych przez przedsiębiorców ze wsi: Męcina, Młynne, Rupniów i Siekierczyna, wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Następnie rozpatrzono kilka wniosków skierowanych przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej o objęcie leczeniem odwykowym kilku mieszkańców z terenu gminy.Liczba wyświetleń: 1798
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne