A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

10.02.2020
Od dnia 2 marca 2020 r.  rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. W tym samym okresie zbierane będą wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Limanowa.
 
Rekrutacja do szkół podstawowych:
Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych w 2013 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2014 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:
W marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej maluchy kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice muszą złożyć jedynie deklarację potwierdzającą wolę, by dziecko nadal chodziło na zajęcia w dotychczasowej placówce. 
 
Poniżej w załącznikach linki do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa oraz Uchwał Rady Gminy Limanowa:

https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1723575,zarzadzenie-nr-122020-wojta-gminy-limanowa-z-dnia-4-lutego-2020-r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-c.html
https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1310590,uchwala-nr-xvi1722017-rady-gminy-limanowa-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-na-d.html
https://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1310596,uchwala-nr-xvi1732017-rady-gminy-limanowa-z-dnia-28-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz.html

Liczba wyświetleń: 764
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30