A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan H9 – 21.41S

28.08.2019
 
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Zarządzeniem Nr 122/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. przeznacza  do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego autobus marki Autosan H9 – 21.41S, rok produkcji 2002, będący własnością Gminy Limanowa.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa z dopiskiem „Zakup autobusu szkolnego marki Autosan. Nie otwierać do dnia 12 września 2019 r. godz. 10:00”. Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 700 - 1500, nie później jednak niż do dnia 12 września 2019 r. godz. 9:45 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B pok. 1B
 
Szczegółowe dane techniczne pojazdu oraz warunki przystąpienia do przetargu znajdują się  w Zarządzeniu Wójta Gminy Limanowa z  dnia 16 sierpnia 2019 r.  link do BIP  oraz w załączniku poniżej.
                                                                                                    


Liczba wyświetleń: 2708
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30