Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017

10.06.2017
Przypominamy, że jeszcze do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017. Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.
Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1)     mały przedsiębiorca
2)     średni przedsiębiorca
3)     duży przedsiębiorca
Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.
Laureaci nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach filmowych i reklamowych tytuł „ Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.
Laureaci zostają zgłoszeni przez marszałka województwa małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.
Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Rady Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2017 r.
Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
Osoba do kontaktu: Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail [email protected]


Liczba wyświetleń: 3392
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne