Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gmina Limanowa ukończyła III etap "Przejrzystej Polski"

18.11.2007

Kolejna edycja programu "Przejrzysta Polska" za nami. W ramach tegorocznej edycji "Przejrzysta Polska 2007 - FORUM" wykonane zostały 2 zadania i przekazane organizatorom w m-cu sierpniu br. Natomiast w dniu 16 listopada w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów dla 47 jednostek administracyjnych, które ukończyły ostatni etap programu prowadzonego przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.


{multithumb thumb_height=150}

W ramach akcji "Przejrzysta Polska" samorządy zobowiązały się do realizacji szeregu zadań obowiązkowych i dodatkowych, których celem jest poprawa funkcjonowania urzędu w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Gmina Limanowa bierze udział w akcji "Przejrzysta Polska" już 3 lata, bo od 2005 r. Po zakończeniu I etapu w 2005 r. gmina została zaproszona do kontynuacji II etapu w 2006 r. Głównym założeniem kontynuacji było pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 r.
Samorządy otrzymały do realizacji zadania obligatoryjne w 3 zasadach mających kluczowy wpływ na podejście władzy lokalnej do realizacji zadań publicznych w dziedzinach: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji społecznej. Adresatami stały się te samorządy, które brały udział w akcji w 2005 r. i otrzymały certyfikat jej ukończenia. Warto przypomnieć, że gmina Limanowa ukończyła pierwszy etap z wyróżnieniem. Stało się tak, ponieważ ambitnie wykonaliśmy nie tylko zadania obowiązkowe, ale 3 fakultatywne a wśród nich: Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej, co dało początek kontynuowanej w 2006 r. kolejnej akcji „Młodzi w Przejrzystej Polsce”, w której obok 9 innych samorządów brała udział nasza gmina.
Zadania obligatoryjne zrealizowane w 2006 r to: Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług, Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędników, Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Certyfikat z wyróżnieniem wręczono Wójtowi Gminy Władysławowi Pazdanowi na Regionalnej Konferencji w Krakowie w dniu 17 października 2006 r.

W okresie wiosennym 2007 r. do kontynuacji akcji w ramach FORUM zaproszono 47 samorządów, w tym naszą gminę. Byliśmy bowiem w grupie tych gmin, które najlepiej wykonały zadania w II edycji.
Celem Forum było wypracowanie formuły audytu zadań wprowadzonych w ramach akcji „Przejrzysta Polska” i przeprowadzenia audytu 2 zadań obligatoryjnych oraz audytu Biuletynu Informacji Publicznej, który jest obligatoryjnie prowadzony przez wszystkie instytucje publiczne.

W naszej jednostce przeprowadzony został audyt katalogu usług oraz systemu badania funkcjonowania katalogu usług i stosowne sprawozdania zostały przekazane do eksperta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W ramach FORUM - PP 2007 odbyły się w Warszawie 3 spotkania wszystkich uczestników tegorocznej akcji, na których dyskutowano o formie, metodach i kontynuacji akcji w latach następnych.
Ponadto w ramach FORUM przeprowadzone zostało dwukrotnie szkolenie z zakresu etyki dla pracowników Urzędu Gminy.


Na ostatnim uroczystym spotkaniu uczestników akcji „Przejrzysta Polska 2007 – FORUM” w dniu 16 listopada 2007 r. w Warszawie zostały wręczone certyfikaty ukończenia III etapu akcji w tym dla naszej gminy.

Kolejna edycja programu "Przejrzysta Polska" za nami. W ramach tegorocznej edycji "Przejrzysta Polska 2007 - FORUM" wykonane zostały 2 zadania i przekazane organizatorom w m-cu sierpniu br. Natomiast w dniu 16 listopada w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów dla 47 jednostek administracyjnych, które ukończyły ostatni etap programu prowadzonego przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.


{multithumb thumb_height=150}

W ramach akcji "Przejrzysta Polska" samorządy zobowiązały się do realizacji szeregu zadań obowiązkowych i dodatkowych, których celem jest poprawa funkcjonowania urzędu w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Gmina Limanowa bierze udział w akcji "Przejrzysta Polska" już 3 lata, bo od 2005 r. Po zakończeniu I etapu w 2005 r. gmina została zaproszona do kontynuacji II etapu w 2006 r. Głównym założeniem kontynuacji było pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 r.
Samorządy otrzymały do realizacji zadania obligatoryjne w 3 zasadach mających kluczowy wpływ na podejście władzy lokalnej do realizacji zadań publicznych w dziedzinach: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji społecznej. Adresatami stały się te samorządy, które brały udział w akcji w 2005 r. i otrzymały certyfikat jej ukończenia. Warto przypomnieć, że gmina Limanowa ukończyła pierwszy etap z wyróżnieniem. Stało się tak, ponieważ ambitnie wykonaliśmy nie tylko zadania obowiązkowe, ale 3 fakultatywne a wśród nich: Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej, co dało początek kontynuowanej w 2006 r. kolejnej akcji „Młodzi w Przejrzystej Polsce”, w której obok 9 innych samorządów brała udział nasza gmina.
Zadania obligatoryjne zrealizowane w 2006 r to: Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług, Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędników, Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.
Certyfikat z wyróżnieniem wręczono Wójtowi Gminy Władysławowi Pazdanowi na Regionalnej Konferencji w Krakowie w dniu 17 października 2006 r.

W okresie wiosennym 2007 r. do kontynuacji akcji w ramach FORUM zaproszono 47 samorządów, w tym naszą gminę. Byliśmy bowiem w grupie tych gmin, które najlepiej wykonały zadania w II edycji.
Celem Forum było wypracowanie formuły audytu zadań wprowadzonych w ramach akcji „Przejrzysta Polska” i przeprowadzenia audytu 2 zadań obligatoryjnych oraz audytu Biuletynu Informacji Publicznej, który jest obligatoryjnie prowadzony przez wszystkie instytucje publiczne.

W naszej jednostce przeprowadzony został audyt katalogu usług oraz systemu badania funkcjonowania katalogu usług i stosowne sprawozdania zostały przekazane do eksperta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W ramach FORUM - PP 2007 odbyły się w Warszawie 3 spotkania wszystkich uczestników tegorocznej akcji, na których dyskutowano o formie, metodach i kontynuacji akcji w latach następnych.
Ponadto w ramach FORUM przeprowadzone zostało dwukrotnie szkolenie z zakresu etyki dla pracowników Urzędu Gminy.


Na ostatnim uroczystym spotkaniu uczestników akcji „Przejrzysta Polska 2007 – FORUM” w dniu 16 listopada 2007 r. w Warszawie zostały wręczone certyfikaty ukończenia III etapu akcji w tym dla naszej gminy.Liczba wyświetleń: 1695
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne