A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner dla-mieszkanca

Odpady komunalne

ŚMIECI

W 2017 roku nie uległ zmianie sposób segregacji odpadów.

ODPADY SEGREGOWANE:
5 zł – miesięcznie od osoby zamieszkałej na terenie
nieruchomości.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali że będą segregować odpady w ramach ponoszonej opłaty otrzymają 3 worki białe na osobę na rok wraz z kodami kreskowymi oraz 4 worki czarne na osobę na rok 
i również kody kreskowe na te worki. W przypadku wykorzystania wszystkich przysługujących kodów należy zgłosić się do pok.nr 25 w UG Limanowa calem otrzymania dodatkowych. Dodatkowe kody jak również worki na odpady segregowane (białe) wydawane są BEZPŁATNIE!

ODPADY NIESEGREGOWANE:
8 zł – miesięcznie od osoby zamieszkałej na terenie
nieruchomości.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali że nie będą segregować odpadów w ramach ponoszonej opłaty otrzymają 7 worków czarnych na osobę na rok wrazz kodami kreskowymi. Jeżeli mieszkańcy wykorzystają kody będą je mogli również BEZPŁATNIE otrzymać w pok. nr 25 UG Limanowa. Sołtysi przekażą mieszkańcom kody kreskowe, worki, informację dotyczącą naliczenia opłat za wywóz
odpadów oraz terminarz ich wywozu. Przypominamy o naklejaniu na worki kodów kreskowych.Należność za odpady komunalne zapłacić można :

  • u sołtysa
  • w kasie Urzędu Gminy Limanowa, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przelewem na konto Urzędu Gminy Limanowa - 40 8804 0000 0000 0000 0723 0053
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30