A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenia o zakończeniu postepowan

16.07.2019
Na podstawie art. 49, art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 16.07.2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek: Nadleśnictwa w Limanowej działającej przez pełnomocnika: A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe mgr inż. Andrzej Józef Olszowski”  pn.:

1.„Zabezpieczeniu infrastruktury leśnej. Przebudowy przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Ostra. obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 2913/1 oraz 2913/2 obręb Stara Wieś.

2. „Zabezpieczeniu infrastruktury leśnej. Przebudowy przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Ostra. ” obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 2935/5 obręb Stara Wieś.


oraz wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Odział Zakład Gazowniczy w Krakowie, gazownia w Limanowej z  s. ul. ks Łazarskiego16 reprezentowanj przez pełnomocnika: Firmę Hanslowo - Usługową  "JĘDREK" Henryk Jędrzejek pn.:

1. "Budowie sieci gazowej średniego ciśniena wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego" obejmującego teren działek  o numerach ewidencyjnych : 921/1, 922/1, 920, 904 obręb Pisarzowa.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowanie Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 16.07.2019r. do 23.07.2019r.
 
Po upływie zakreślonego terminu, Wójt Gminy Limanowa wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowanie.
 
 
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek  -  piątek: 800 – 1500  


Liczba wyświetleń: 272
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30