Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pomniki przyrody

Dąb szypułkowy Stara Wieś
Dąb szypułkowy. Stan drzewa, jak na wiek - wyjątkowo dobry, korona równomiernie rozwinięta, bez widocznych uszkodzeń i obumarć, pień główny bez wypróchnień i ubytków kory. Drzewo rośnie w obrębie zabudowań mieszkalno-gospodarskich, nieruchomości stanowiącej współwłasność, bezpośrednio przy zabudowaniach w Starej Wsi.Drzewostan Pisarzowa
Grupa drzew - 3 lipy i 1 dąb w otoczeniu zabytkowego, drewnianego kościoła parafialnego w Pisarzowej. Ogólny stan drzew dobry, przy czym poważnie uszkodzona jest jedna z lip - odłamana część drzewa wraz z pniem, niemal do nasady korzeni, jedna z lip (w dobrym stanie) rośnie poza ogrodzeniem kościoła, praktycznie w skarpie koryta potoku Smolnik. Drzewa noszą ślady dawnej konserwacji.Lipy w Męcinie
Grupa drzew - 1 dąb i 5 lip, w otoczeniu starego, drewnianego, zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie. Stan drzew znacznie zróżnicowany: np. z dębu pozostał jedynie dolny fragment pnia z kilkoma żywotnymi niewielkimi konarami, przy czym wnętrze pnia jest całkowicie wypróchniałe i puste. Niektóre z lip są w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo w grupie drzew objętej tą formą ochrony znajdują się dwie kolejne lipy o znacznym wieku, w dobrym stanie, lecz nie objęte ochroną (rosnące w obrębie i w otoczeniu zabytku).Lipa w Starej Wsi
Lipa drobnolistna. Stan drzewa: widoczne bardzo duże i rozległe wypruchnienie wnętrza pnia, tworzące liczne dziuple i ubytki po wyłamanych w przeszłości konarach i odnogach korony, obecnie istniejąca korona drzewa jest niereguralna z powodu istniejących ubytków. Lipa była poddana zabiegowi konserwacji w roku 1995 i prawdopodobnie w roku 2004. Istnieje realne zagrożenie dla drewnianego budynku mieszkalnego w przypadku powalenia drzewa przez wiatr. Lipa rośnie w Starej Wsi.Dąb w Pisarzowej
Dąb szypułkowy, rosnący w otwartej przestrzeni w pobliżu zabudowań dwóch nieruchomości, na użytkach rolnych stanowiących zaniedbaną łąkę, w odległości 32 metrów od budynku stodoły. Stan drzewa - jeszcze stosunkowo dobry,raczej średni. Występuje znaczne wypróchnienie wnętrza pnia, widoczne rozległe dziuple ubytkowe po utraconych w przeszłości odnogach, korona jeszcze dobrze rozbudowana lecz nieregularna. Widoczne ślady dawnych zabiegów konserwatorskich. Drzewo rośnie w Pisarzowej.Buk w Męcinie
Buk rosnący na skraju kompleksu leśnego, w odległości około 40 metrów od drogi rolniczej i około 73 metrów od starego budynku mieszkalnego, w terenie silnie zakrzaczonym i porośniętym młodymi samosiejkami drzew i krzewów liściastych (dawniej użytki rolne). Nad skrajem lasu widoczna jedynie górna partia korony drzewa. Dostęp do buka znacznie utrudniony z uwagi na otaczający go gąszcz roślinności. Pień widoczny dopiero z bliska (z odległości kilku metrów), znacznie pochylony i silnie poskręcany (prawdopodobnie pod działaniem wiatrów na odkrytej w przeszłości przestrzeni).
Na wysokości około 2,5 metra (od strony północno-wschodniej) widoczne postępujące wypróchnienie po stosunkowo niedawno utraconym dolnym konarze. Buk rośnie w Męcinie.Dąb w Kłodnem
Dąb pojedynczy, rosnący na skraju użytków rolnych i skarpy niewielkiego strumyka, w odległości około 5 metrów od miejscowej drogi gminnej o nawierchni bitumicznej. Stan drzewa - stosunkowo dobry, korona reguralna, widoczne jednak liczne wypróchnienia w miejscu rozgałęzienia są odnóg, powstałe po odnogach lub konarach dawniej utraconych lub odciętych (przed objęciem drzewa obecną formą ochrony). Wśród nasady korzeni, od strony drogi i dolnej strony skarpy widoczne jamy ziemne, powstałe na skutek osuwania się gleby lub też wygrzebane przez zwierzynę. Na pniu drzewa, od strony drogi na wysokości około 1,5 metra zawieszona jest drewniana kapliczka z półeczką na kwiaty. Dąb rośnie w Kłodnem.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne