Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gawędziarstwo

Stanisław Ptaszek Gawędziarz
STANISŁAW PTASZEK - pochodzi z Pasierbca. Społecznik i współinicjator wielu przedsięwzięć służących rozwojowi wsi. Od lat 60-tych pisze i opowiada gawędy na festiwalach folklorystycznych "Limanowska Słaza" w Limanowej i "Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest autorem tomiku opowiadań pisanych gwarą "Opowieści z dawnych lat" (2004 r.), tomiku gawęd "Skarbiec pamięci" (2007 r.) W 2008 r. wydał książkę pt. "Pasierbiec wieś z bogatą historią", w której opisuje rodzinną miejscowość, zwyczaje, przemiany społeczne i ekonomiczne. W 2010 r. ukazało się drugie wydanie tej książki poszerzone o wydarzenia ostatnich dwóch lat. W 2011 r. wydał następną książkę pt. "Malowana skrzynia pamięci". Jest to zbiór gawęd pisanych gwarą, do której dołączona jest płyta CD z nagraniami.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne