Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Limanowa - 09.07

05.07.2024
SZANOWNI PAŃSTWO
CZŁONKOWIE KOMISJI
 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2024 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej działań Wójta Gminy Limanowa w kwestii wysiedlenia rodzin romskich z samowoli budowalnych, które mają zostać wyburzone trybie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez PINB w Limanowej.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/.
 
Pani Iwona Wojak-Ćwik
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Adam Ryś
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Maria Rzeźnik
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego
Pan Andrzej Malinowski
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki


Liczba wyświetleń: 205
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne