Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz

08.07.2024
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) — dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.687) — dalej: utk oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094).
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia, że 4 lipca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 9w ust.1 utk, przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowe| wykonalności.
 
Dalsza część obwieszczenia znajduje się w załączonym poniżej pliku.


Liczba wyświetleń: 469
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne