Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok w Gminie Limanowa

14.06.2024

 
Gmina Limanowa od 1 stycznia 2024 r. realizuje program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" (Moduł II). Umowa w tym zakresie została finalnie podpisana w maju br. pomiędzy Gminą Limanowa a Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim (wpływ umowy 13 czerwca br.). Okres realizacji zadania ustalono od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację tego zadania z budżetu Państwa wynosi 4 308,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi: 6 240,00 zł.

Cele Modułu II

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach programu w 2024 r. pokrywane są, zgodnie z poczynionym rozeznaniem potrzeb, koszty użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę Limanowa w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - edycja na rok 2022.

Adresaci Moduł II
  • Bezpośrednimi adresatami Modułu II są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).
  • Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W Gminie Limanowa z programu od stycznia 2024 r. korzysta 20 seniorów.

Opis usługi

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.
„Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa” jest połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.


Liczba wyświetleń: 315
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne