Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Limanowa ws. konsultacji projektów statutów sołectw gminy Limanowa - 19.06

12.06.2024
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/236/2006 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 560, poz. 3542)

informuję o rozpoczęciu konsultacji projektów statutów sołectw gminy Limanowa.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich Mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Limanowa do wzięcia udziału w konsultacjach projektu statutu sołectwa, które zamieszkują oraz zgłaszania własnych uwag do projektów tych statutów.  

Projekty statutów poszczególnych sołectw będą w okresie konsultacji (tj. od 12.06.2024 r. do dnia zebrań w sprawie konsultacji) dostępne:
 
 1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Limanowa
 2. na stronie internetowej Gminy: https://www.gminalimanowa.pl w dziale: AKTUALNOŚCI
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa: http://www.bip.malopolska.pl/uglimanowa, w zakładce: KONSULTACJE
 
Uwagi i propozycje zmian do projektów statutów można składać w terminie od 12.06.2024 r. do dnia zebrań w sprawie konsultacji poprzez:
 
 1. formularz uwag – dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy Limanowa: https://www.gminalimanowa.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w BIP w zakładce KONSULTACJE, który należy wypełnić i przesłać na:
 • e-mail: [email protected]
 • adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa
 • dostarczyć do Urzędu Gminy Limanowa – na Dziennik Podawczy (decyduje data wpływu do Urzędu)
Ponadto, uwagi i propozycje zmian do projektów statutów będzie można składać podczas specjalnie w tym celu zwołanych zebrań w dniach 19 i 20 czerwca 2024 r. odbywających się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa, według poniższego harmonogramu:
 
19 czerwca 2024 r.:
 
 1. godz. 800 – konsultacje projektu statutu sołectwa Bałażówka
 2. godz. 830 – konsultacje projektu statutu sołectwa Kanina
 3. godz. 900 – konsultacje projektu statutu sołectwa Kisielówka
 4. godz. 930 – konsultacje projektu statutu sołectwa Kłodne
 5. godz. 1000 – konsultacje projektu statutu sołectwa Koszary
 6. godz. 1030 – konsultacje projektu statutu sołectwa Lipowe
 7. godz. 1100 – konsultacje projektu statutu sołectwa Łososina Górna
 8. godz. 1130 – konsultacje projektu statutu sołectwa Makowica
 9. godz. 1200 – konsultacje projektu statutu sołectwa Męcina
 10. godz. 1230 – konsultacje projektu statutu sołectwa Młynne
 11. godz. 1300 – konsultacje projektu statutu sołectwa Mordarka
 12. godz. 1330 – konsultacje projektu statutu sołectwa Nowe Rybie
 13. godz. 1400 – konsultacje projektu statutu sołectwa Pasierbiec
 14. godz. 1430 – konsultacje projektu statutu sołectwa Pisarzowa
 
Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie, odrębnie dla każdego projektu statutu, informacja podsumowująca przebieg i wyniki konsultacji, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie konsultacji są: Agata Talar (tel. 18 263 0026) i Katarzyna Urbaniak (tel. 18 263 00 32).

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie oraz oczekiwania odnośnie treści statutów poszczególnych sołectw Gminy Limanowa, a jednocześnie wprowadzić do projektu ewentualne uzupełnienia.

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu statutów sołectw. Każda Wasza opinia i sugestia będzie dla nas bardzo ważna.
 
Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 353
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne