Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 również w Gminie Limanowa

14.06.2024

 
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej przystąpił do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Limanowa realizowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: 
  • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Okres realizacji dostaw : czerwiec 2024 – listopad 2024.

Zestaw towarów przewidzianych do rozdania w tym roku obrazuje poniższa grafika:
 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu mogą zgłaszać się jeszcze po skierowania w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 18 3373657.
 


Liczba wyświetleń: 397
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne