Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

II Edycja maratonu czytelniczego w Starej Wsi

04.04.2024
Dnia 3 kwietnia 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi, która jest współorganizatorem konkursu, odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu pt. „MARATON CZYTELNICZY” dla uczniów klas od 5 do 7 z Gminy Limanowa.
 
Głównym celem konkursu jest popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego i promocja akcji „Narodowe Czytanie”. Konkurs ma również na celu wzbudzenie zainteresowania książką jako dobrem kulturowym, kształcenie umiejętności płynnego czytania i rozumienia treści czytanego tekstu, rozbudzenie wrażliwości na piękne słowa oraz integrację bibliotek i szkół w powiecie.
 
W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 10 Szkół Podstawowych z naszej gminy.
 
1. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie,
2. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem,
3. Szkoła Podstawowa  im.  ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej,
4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie,
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie,
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi,
8. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu,
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie,
10. Szkoła Podstawowa w Młynnem.
 
Każdy z uczestników przeczytał dowolny fragment z wybranej przez siebie książki Kornela Makuszyńskiego. Czas czytania  fragmentu nie mógł przekraczać 3 minut. 
           
Nad przebiegiem konkursu czuwali jego organizatorzy, a oceny umiejętności czytelniczych uczniów dokonywała komisja w składzie:
Joanna Michalik Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej,
Paulina Ablewicz Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Limanowej,
Maria Trzupek Instruktor ds. realizacji zadań Biblioteki Powiatowej, Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej


 
Kryteria oceny czytania obejmowały: wybór fragmentu tekstu, płynność, poprawność czytania, interpretację, emisję głosu, rozumienie czytanego tekstu, ogólny wyraz artystyczny.
 
Zgodnie z decyzją jury:
           
Laureatami konkursu zostali:
 
I miejsce – Milena Wątroba – Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie
II miejsce – Przemysław Woźniak - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
III miejsce – Sabina Szymoniak - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie
           
Wyróżnienia:
Martyna Wójs, Karol Stanisz
           
Wyróżnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej:
Julia Benc, Hanna Gębczyk, Wiktoria Grzelak.
Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami, które ufundowane były przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał również imienny dyplom.
 
Drugi etap odbędzie się 28 maja br. w MBP w Limanowej. Uczestnicy będą losować fragment tekstu z książki Kornela Makuszyńskiego, który następnie przeczytają bez przygotowania.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał, który prowadził całą uroczystość, na zakończenie podziękował wszystkim uczniom za udział w konkursie i za to, że uzmysłowili nam wszystkim jak ważną rzeczą jest czytanie, które przyczynia się do rozwoju intelektualnego człowieka w każdym wieku.
 
Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów, oraz organizatorom za przygotowanie kolejnej edycjii konkursu we wszystkich Gminnych Bibliotekach w naszym powiecie.

Udział w konkursie stworzył możliwość odkrycia przez uczniów własnych uzdolnień, pogłębił wiarę we własne możliwości oraz dał szansę na osiągnięcie sukcesu .
 
Organizator konkursu: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Honorowy Patronat: Starosta Limanowski, Burmistrz Miasta Limanowa

Liczba wyświetleń: 272
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne