Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Jubileusz 75-lecia KGW Łososina Górna

18.04.2023
W minioną sobotę miał miejsce Jubileusz 75-lecia KGW Łososina Górna. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej w  kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej celebrowanej przez ks. dra Kazimierza Fąfarę.
Druga część spotkania miała miejsce w remizie OSP Łososina Górna. Zaproszonych gości przywitała przewodnicząca  KGW Łososina Górna Maria Wróbel.
Gmina Limanowa była reprezentowana przez : Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa Stanisława Młyńskiego, Radnych Gminy Limanowa Daniela Łąckiego, Zuzanne Kolawę, Leszka Twaroga, oraz Kierownika Wydziału Kultury i Promocji Wojciecha Korabika. wójt gminy wraz z przewodniczącym rady oficjalne wręczyli Listy Gratulacyjne wszystkim członkiniom koła oraz złożyli życzenia:
 ” Z okazji Jubileuszu 75-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej  składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za zaangażowanie  w kultywowaniu tradycji. Cieszę się niezmiernie, że posiadana przez Was wiedza, pielęgnowana  tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzięki Waszej 75-letniej działalności,  młodsze pokolenie może  krzewić rodzimą  kulturę i tradycje naszych ojców i matek. Jestem  przekonany, że Wasza działalność na zawsze pozostanie ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego regionu”

Następnie odbyło się humorystyczne przedstawienie wyreżyserowane przez członkinie KGW Danutę Ługowską,  panie zaprezentowały również swoją pieśń ludową ułożoną przez jedną z  działaczek Koło Genowefe Wróbel.
 
Podziękowania należa sie również sponsorom, dzięki którym jubileusz nie mógłby się odbyć a są nimi :
 
 Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisławowi Młyński
 Państwu Dorocie i Jacentemu Musiałom
 Prezesom sieci sklepu Auchan ul. Żwirki i Wigury Limanowa
 Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Pani Agnieszce Golonce 
 Panu Józefowi Oleksemu - Panu Władysławowi Michurze
 Radnej Gminy Limanowa Pani Zuzannie Kolawie
 Radnemu Gminy Limanowa Panu Leszkowi Twarogowi 
 Sołtysowi wsi Łososina Górna Panu Karolowi Golonce 
 Sołtysowi wsi Walowa Góra Panu Krzysztofowi Rysiowi
 Państwu Annie i Sławomirowi Widłom 
 Państwu Marii i Stanisławowi Wróblom 
 Panstwu Marii i Ignacemu Raczkom
 Pani Marii Guzik - Magdalenie i Danielowi Wilczkom 
 Państwu Wiktorii i Emilowi Bukowcom 
 Państwu Marzenie i Mateuszowi Boryczom
 Oraz wszystkim członkiniom, które włożyły ogrom pracy w przygotowanie Jubileuszu.Życzymy, aby kolejne lata owocowały licznymi inicjatywami  na rzecz społeczności lokalnej oraz przynosiły satysfakcję i uznanie mieszkańców.
 
Zdjęcia,oraz film pamiątkowy z Jubileuszu dzięki uprzejmości : KGW Łososina Górna Serdecznie Dziękujemy!!

Liczba wyświetleń: 978
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne