Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

O ruchu ludowym w powiecie limanowskim - spotkanie w Bibliotece w Pisarzowej

01.03.2023
W czwartkowe późne popołudnie, w Gminnej Bibliotece Publicznej – Filia w Pisarzowej, odbył się wykład Pana dr Tomasza Jacka Lisa. Temat wystąpienia dotyczył ruchu ludowego na limanowszczyźnie na przełomie XIX i XX w.
Na spotkanie przybyli tłumnie mieszkańcy Pisarzowej, ale i okolicznych miejscowości, zainteresowani tematem wystąpienia: radni gminni i miejscy, artyści, historycy, regionaliści. W spotkaniu wzięła udział także poseł Urszula Nowogórska.Gospodarz gminy, Jan Skrzekut, podkreślił rolę tego typu spotkań, które uzupełniają i porządkują naszą wiedzę historyczną. Następnie głos zabrał prelegent. Autor w swoich rozważaniach wyszedł od ogólnego zarysu całego ruchu w Galicji, opowiadał o jego początkach, tworzeniu się pierwszych stronnictw politycznych. Następnie pokrótce zaprezentował sylwetki najważniejszych działaczy ludowych z tego okresu. Po wprowadzeniu teoretycznym prelegent skupił się na wątkach limanowskich. Mogliśmy się dowiedzieć m.in. o zaangażowaniu włościan z Limanowszczyzny w wybory do władz we Lwowie i Wiedniu, trudnych wyborach w trakcie I wojny światowej, jak również organizacji strajków i protestów w okresie międzywojennym. Całość wykładu okraszona fotografiami z epoki. Po wykładzie miała miejsce interesująca, momentami żywiołowa dyskusja.  
Na zakończenie głos zabrali przybyli goście. Spotkanie zamknął dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, dziękując wraz z wójtem, Janem Skrzektem, prelegentowi za ciekawy wykład.
- Istotnym elementem regionalizmu, będącego podstawą wyodrębniania i identyfikacji własnego regionu, jest świadomość regionalna oraz patriotyzm lokalny.  To w miejscu naszego zamieszkania rozpoczynają się procesy poznawania świata i kształtowania tożsamości. To właśnie poznanie swojej ,,Małej Ojczyzny” sprawia, że wrastamy korzeniami w region i zaczynamy cenić ogrom dziedzictwa kulturalnego i historycznego – podkreślał dyrektor.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że doktor Tomasz Lis, w ramach wieloletniej współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Wsi, nie pobiera żadnych honorariów za głoszone prelekcje.
Tłem spotkania była wystawa Marii Hebdy z Pisarzowej: malarstwo olejne. Widzowie mogli podziwiać barwny świat widziany jej oczami przeniesiony na płótno.


Liczba wyświetleń: 448
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne