Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Limanowa - 29 września 2022

23.09.2022
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXVII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie:
a) informacji z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2022 r.,
b) informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
c) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2022 r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
f) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Limanowa na lata 2022-2024,
g) rozpatrzenia petycji wnoszącej o utworzenie młodzieżowej Rady Gminy,
h) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Teresę Garland w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy,
i) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia
w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania
w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
10. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
 
 

Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.Liczba wyświetleń: 533
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne