A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Stypendia socjalne – od 1 września nabór wniosków

30.08.2022
Informujemy, że wydawanie wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne, zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa, rozpoczyna się od 01.09.2022 r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej (pok. 31).
 
Wnioski można też pobrać w szkole, do której dziecko uczęszcza lub z załącznika pod artykułem.
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku tj. sierpień 2022, (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł),
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych
  w gospodarstwie rolnym za rok 2022 a w przypadku nie posiadania zaświadczenie,
 • wpłatę kwartalną KRUS za trzeci kwartał 2022r. jeżeli podlega się ubezpieczeniu rolnemu oraz oświadczenie o osiąganym dochodzie z tytułu pracy na roli,
 • decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
 • decyzję lub odcinek o wysokości pobieranej emerytury lub renty,
 • potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 • oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 • jeżeli we wniosku wpisuje się dorosłe dziecko potwierdzenie przebywania na utrzymaniu rodziców (ksero legitymacji lub zaświadczenie o przyjęciu na studia, bezrobocie)
TERMIN SKŁADANIA  KOMPLETNYCH WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 15.09.2022 r.


Liczba wyświetleń: 496
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30