A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Limanowa - 30 czerwca 2022

20.06.2022
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXV sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2021 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r., po zapoznaniu się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r.,
b) sprawozdaniem finansowym Gminy Limanowa sporządzonym na dzień 31.12.2021 r.,
c) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa,
d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2021 r.,
b) zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Limanowa, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
f) ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023,
h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych,
i) rozpatrzenia petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. – Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze – Poprawa Efektywności Energetyczneji Dywersyfikacja – Troską nas Wszystkich.
13. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2021rok.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Limanowa.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
17. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO


Liczba wyświetleń: 79
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30