Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

PRACA URZĘDU GMINY W CZASIE PANDEMII

27.01.2022
  • W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku wprowadzającym pracę zdalną w urzędach administracji publicznej i jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym, Urząd Gminy Limanowa informuje, że zapewnia ciągłość działania na rzecz Mieszkańców.
 
  • Zaleca się ograniczenie osobistych wizyt i kontakt z Urzędem Gminy Limanowa z  wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, platformy ePuap, a także korespondencji tradycyjnej.
 
  • Bezpośrednia obsługa Mieszkańców, z zachowaniem reżimu sanitarnego, realizowana jest przy wydzielonym stanowisku w holu Urzędu lub w poszczególnych pokojach według potrzeb.
         
  • Interesanci oczekujący na obsługę zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości i środków zabezpieczenia osobistego.
 
  • Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 
  • W celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
 
  • Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej.
 
  • Wszelkie dokumenty i wnioski można złożyć także poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do urny, umieszczonej wewnątrz budynku -  przy wejściu.
            W takich przypadkach prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
 
  • Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych zasad  i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
Adresy i numery ogólne do Urzędu:

Urząd Gminy Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
Nazwa instytucji na platformie EPUAP: URZĄD GMINY LIMANOWA
Adres skrytki na platformie EPUAP: /67x4pwy9og/SkrytkaESP

adres e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
telefon: 18 337-22-52
fax: [0048] 18 337 13 37

Pozostałe sprawy niecierpiące zwłoki Urząd Gminy obsługuje telefonicznie.
 
Spis telefonów:
Sekretariat Wójta 18/ 263 00 28
Wydział Organizacyjny 18/ 263 00 26
Wydział Finansowy 18/ 263 00 20
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich 18/ 263 00 41, 18/ 263 00 36
Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji 18/ 263 00 40, 18/ 263 00 24
Wydział Geodezji, Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
18/ 263 00 37, 18/ 263 00 39
Wydział Kultury i Promocji 18/ 263 00 46
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
18/ 263 00 33
Dowody osobiste 18/ 263 00 29
Działalność gospodarcza 18/ 263 00 32
Zamówienia publiczne 18/ 263 00 47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18/ 337-36-57
Gminny Zespół Obsługi Szkół 18/ 337-37-92
Gminna Biblioteka Publiczna 18/ 3322-90-42


Liczba wyświetleń: 1504
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne