A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Posiłek w domu i szkole” – wnioski na dożywianie

23.08.2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022, do 31 grudnia 2021 r.
 
Jeżeli rodzicom/opiekunom zależy by pomoc została przyznana już od września, wniosek należy złożyć jeszcze w sierpniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program, którego celem jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program ten został przyjęty rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionym na lata 2019 – 2023 uchwałą Nr 140 Rady Ministrów, z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007)
 
W ramach programu udziela się wsparcia w szczególności:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły średniej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością problemem uzależnień itp.)
 
Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34 -600 Limanowa.
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną wnioski są przyjmowane w korytarzu przez pracowników Ośrodka. Należy zachować wszystkie środki ostrożności wymagane w okresie epidemii, tj. zasłanianie ust i nosa, zachowanie co najmniej 1,5m odstępu od innego klienta, dezynfekcja dłoni. Zaleca się również posiadanie własnego długopisu.
 
W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o zastosowanie się do wymienionych zaleceń.
 
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu", na lata 2019 - 2023.
 
Więcej informacji o programie w zakładce "Projekty realizowane ze środków budżetu państwa"
https://gopslimanowa.naszops.pl/projekty-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa/posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023


Liczba wyświetleń: 465
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30