Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

W sierpniu spotkania informacyjne w sprawie obwodnicy

19.07.2021
Spółka IVIA z Katowic, która zajmuje się opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28, informuje o terminie spotkań informacyjnych:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, na terenie gminy i miasta Limanowa. Długość odcinka ok. 5,6 km.

Cel i zakładany efekt zadania:
celem zadania inwestycyjnego jest budowa obwodnicy miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta Limanowa i zwiększy bezpieczeństwo na drogach miasta Limanowa. Budowa obwodnicy pozwoli na stworzenie bezpiecznej drogi tranzytowej łączącej region województwa małopolskiego zapewniającej wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego oraz zapewni możliwość osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.WARIANTY PRZEBIEGU

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa.  Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie, miasta, jak i gminy Limanowa. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców.

WARIANT 1 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 5,8 KM)

Wariant zlokalizowany jest w większości na terenie miasta Limanowa (oprócz odcinka 0+320 – 0+620). Rozpoczyna się w ciągu ul. Krakowskiej – jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+300. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa przechodząc przez tereny pól i terenów częściowo zalesionych. Przecina ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się  ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, następnie przekracza Potok Starowiejski. Za planowanym przejściem wiaduktem drogowym nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuję kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+700 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejską, Jabłoniecką i Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca Drogę Krajową nr 28 (ul. Kościuszki).

WARIANT 2 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 7,3 KM)

Wariant przebiega na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do Wariantu 1 w początkowym przebiegu, zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę gminną K340447. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1. Przekraczając wiaduktem rzekę Sowlinę warianty w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do Drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

WARIANT 3 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 8,6 KM)

Wariant W3 położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 ma przebieg taki sam jak wariant 2. Następnie projektowany wariant 3 oddala się od wariantu 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3 przesunięty jest w tym przebiegu względem W1 i W2 około 700 m wymijając gęsto zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-wschodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1 i 2. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek Drogi Krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

UWAGA!
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania odbędą się w formie indywidualnej.
Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.
Termin konsultacji indywidualnych:
- 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)
- 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)
W budynku Urzędu Miasta Limanowa, sala konferencyjna
Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07. - 31.07.2021r. Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

Ponadto wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcianależy złożyc bezpośrednio w dniu spotkania lub w terminie do dnia 13.08.2021. w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected] lub pocztą na adres: IVIA S.A., ul. Kasprowicza 45, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem "Spotkanie informacyjne- DK-28"

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://limanowadk28.pl/


Liczba wyświetleń: 1709
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne