Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Gminy Limanowa

02.07.2021
Wójt Gminy Limanowa zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii (solary, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.).

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2019 r.  Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów c.o.).

Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania nieruchomości przez mieszkańców Gminy Limanowa i ewentualnej wymiany na inny niskoemisyjny system grzewczy oraz ocenią  gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu ich niskoemisyjnym typem ogrzewania (gazowe, na biomasę). Gmina uzyska dane konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji zadań związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Dane nie będą wykorzystywane w innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć na dziennik podawczy do Urzędu Gminy Limanowa lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, bądź elektronicznie na adres e-mail: [email protected]

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku pod artykułem.
 
Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł ciepła przeprowadzana będzie przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, którzy legitymować się będą stosownym upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Limanowa. Odwiedzający Państwa pracownicy urzędu będą pytali m.in. o rodzaj ogrzewania, stań dociepleń budynków oraz odnawialne źródła ciepła i w pierwszej kolejności wizytę złożą mieszkańcom, którzy nie dostarczą w/w ankiet do urzędu.
 
Prosimy o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest polepszenie jakości życia, poprzez poprawę jakości powietrza.


Liczba wyświetleń: 1498
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne