A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 15 czerwca 2021

10.06.2021
Szanowni państwo
Członkowie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego
 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. /wtorek/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Dyskusja i zaopiniowanie stawek taryf za wodę i ścieki na kolejne 3 lata.
Zapoznanie się z prośbą Spółki Wodno-Ściekowej w Męcinie o dofinansowanie inwestycji: Zwiększenie możliwości zasilania w wodę wsi Męcina oraz jej zaopiniowanie.
Zapoznanie się z prośbą Spółki Wodociągowej w Pisarzowej o zbycie w drodze darowizny przez Gminę Limanowa na rzecz Spółki, nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek 115/2, 163 i 500 obręb Pisarzowa oraz jej zaopiniowanie.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm/.
 
 
         Stanisław Sajdak
Przewodniczący Komisji Gospodarki 
  Komunalnej, Ochrony Środowiska
       i Planowania Przestrzennego
 
       
 

Liczba wyświetleń: 190
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30