A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa

28.06.2021
Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Limanowa
 
W dniu 24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Limanowa.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi,  Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni gości: Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, Pan Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 
Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2020 r. Wójt Gminy Limanowa przestawił główne wskaźniki finansowe obrazujące wykonanie budżetu gminy za 2020 r., a także realizację zadań w 2020 r. Radni podczas debaty poruszyli kwestie wykonania zadań inwestycyjnych w minionym roku, zadłużenia gminy, sytuacji oświatowej, gospodarki komunalnej, wodociągowej i kanalizacyjnej gminy. Mieszkańcy gminy nie zgłosili chęci udziału w debacie.
Na poruszane problemy i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut oraz jego zastępca Wojciech Pazdan.
 
Po zakończonej debacie Rada Gminy Limanowa udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania przy 15 głosach za, 0 przeciw i 3 wstrzymujących się oraz absolutorium za 2020 r. przy 15 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2020 r.,
b) zmian w budżecie na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych przez pożar zabudowań w miejscowości Nowa Biała
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022, 

W trakcie posiedzenia radni i sołtysi zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy o:
  • remont dróg gminnych i osiedlowych,
  • bieżące utrzymanie dróg w gminie, zorganizowanie wycinki gałęzi i krzewów,
  • umiejscowienie przystanku przy drodze w Kłodnem,
  • zgłaszanie odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 429
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30