Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gminni artyści nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Limanowskiego

15.05.2021
Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, zostały przyznane nagrody pieniężne artystom, którzy w ubiegłym roku  odnieśli niekwestionowane sukcesy na niwie kultury. 
Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu Powiatu Limanowskiego dla osób wyróżniających się pracą na rzecz kultury i podnoszenia jej jakości, wnoszących istotny wkład w poszerzanie i promocję oferty kulturalnej Powiatu Limanowskiego.
Wręczenia nagród dokonali I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak.

Zadowolenia nie kryje Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut: "Gmina Limanowa jest tak silna kulturą,  że niesposób wszystkich w jednym czasie docenić. Dlatego postanowiłem nominowac pięć podmiotów, które szczególnie wyróżniło się w ubiegłym roku swoimi osiągnięciami. Tym jestem szeczęśliwszy, że na mój wniosek, aż 4 z 5  artysów otrzymało nagrodę od Zarządu Powiatu Limanowskiego. Gratuluję  raz jeszcze wszystkim laureatom, i głęgoko wierzę, że  w przyszłym roku, kolejne przeze mnie nominowane osoby dostąpią tego zaszczytu."

Nagrodzeni za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:


Zespół muzyczny Rodziny Wróblów – Swoją muzyką i śpiewem charakterystycznym dla Lachów Limanowskich, Zespół uświetnia liczne wydarzenia kulturalne w regionie m.in. coroczny udział w Otwarciu Sezonu Turystycznego na górze Paproć. Z racji obchodów 50-lecia swojej działalności, w ubiegłym roku, Zespół zaprezentował swój recital podczas 46. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza.

Stanisław Ptaszek – Gawędziarz i pisarz pochodzący z Pasierbca. Od lat 60-tych pisze i opowiada gawędy na festiwalach folklorystycznych „Limanowska Słaza w Limanowej oraz „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest autorem tomików opowiadań pisanych gwarą, m.in.: „Pasierbiec wieś z bogatą historią” czy „Malowana skrzynia pamięci”. W wieku 92 lat Pan Stanisław zwyciężył na 46. Festiwal Folklorystyczy Limanowska Słaza w kategorii dorośli gawędziarze.( ze względów osobistych nie mógł odebrać ć osobiście nagrody)Stanisława Oleksy – Artystka ludowa. Jej działalność związana jest z rękodziełem ludowym: haftem, bibułkarstwem, szydełkowaniem, florystyką i plastyką obrzędową. Jest zasłużoną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży dzięki czemu zachowuje od zapomnienia tradycje przodków. Aktywizuje również seniorów i osoby niepełnosprawne. Bierze czynny udział w organizowanych konkursach, wydarzeniach kulturalnych, folklorystycznych i charytatywnych.

Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki – Zespół Regionalny istnieje od 1990 r., prezentując w swoim repertuarze folklor Lachów Limanowskich, biorąc udział w licznych festiwalach i przeglądach jak również uświetniając wydarzenia kulturalne w regionie. W 2020 r. Zespół został doceniony przez kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski 2020. Zespół otrzymał również nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 37. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.


Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji” ze Starej Wsi  – Od początku swojej działalności ma na celu wierne zachowanie i odtworzenie folkloru ze Starej Wsi. W 2020 r. członkom stowarzyszenia udało się odtworzyć regionalny strój damski i męski. Dbając o zachowanie gwary, stowarzyszenie prowadzi wywiady terenowe z najstarszymi mieszkańcami wsi dokumentując pieśni, zwyczaje i obrzędy ze Starej Wsi. Spośród ubiegłorocznych osiągnięć wymienić należy 1 miejsca dla Kapeli Zespołu, Starowiejski Hyr, Żeńskiej grupy śpiewaczej oraz solisty Piotra Pławeckiego podczas 46. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza oraz II miejsce dla solisty Piotra Pławeckiego podczas 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

Jak informuje Powiat Limanowski, 8 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  20 stycznia 2021 r.  uruchomiony został nabór wniosków. W terminie do 31 marca br. do Starostwa Powiatowego w Limanowej wpłynęły 34 wnioski w zakresie osiągnięć w działalności sportowej oraz 13 wniosków w zakresie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury. W dniach 21.04.2021 r. oraz 26.04.2021 r. powołane przez Zarząd Powiatu Komisje ds. oceny kandydatur dokonały oceny wniosków oraz ustaliły wysokość nagród pieniężnych dla poszczególnych kandydatów. W zakresie osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano nagrodę pieniężną dla 10 kandydatów (3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie). W zakresie osiągnięć w działalności sportowej przyznano nagrodę pieniężną dla 15 kandydatów (13 zawodników, 2 trenerów) – 19 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie). W dniu 30.04.2021 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie akceptacji wyników wypracowanych przez Komisje ds. oceny wniosków.

Liczba wyświetleń: 1125
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne