A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Limanowa ws. wyboru projektów służących rozwojowi sportu

26.01.2021
 ZARZĄDZENIE Nr 14/2021
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru projektów zgłoszonych w ramach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 8 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 122, poz. 958) – Wójt Gminy Limanowa zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy Limanowa na dofinansowanie projektów na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021 r., przedstawioną przez Komisję Konkursową, postanawiam dokonać wyboru projektów złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 5 stycznia 2021 r. na realizację tych zadań, do objęcia dofinansowaniem i dokonać podziału przeznaczonej na tej cel kwoty, w następujący sposób:
 
Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Propozycja dotacji przyznanej na projekt
1. Ludowy Klub Sportowy „Mordarka”  
Propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Limanowa, poprzez działalność szkoleniową, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej oraz organizacja zajęć sportowych.
40 000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Pisarzowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie zawodów, imprez, szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej z terenu wsi Pisarzowa oraz reprezentowanie
Gminy Limanowa na zewnątrz
 
22 000,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „Rupniów”  
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Limanowa poprzez działalność szkoleniową, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej oraz reprezentowanie gminy Limanowa na zewnątrz
22 000,00 zł
4.  
Ludowy Klub Sportowy „Słomka” Siekierczyna
Organizacja zawodów, imprez
sportowo-rekreacyjnych w Siekierczynie
15 000,00 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Wierchy” Pasierbiec  
Dofinansowanie LKS „Wierchy” Pasierbiec
w ramach poprawy warunków uprawiania sportu w Gminie Limanowa. Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej we wsi Pasierbiec
30 000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Patria” Młynne  
Szkolenie zawodników w biegu na orientację oraz organizacja imprez sportowych w zakresie biegu na orientację, biegów przełajowych
i tenisa stołowego
10 000,00 zł
7. Ludowy Klub Sportowy „Rybie”  
Realizacja projektu służącego poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2019 r. oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe
7.000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Kłodne”  
Poprawa warunków uprawiania sportu
i poprawa wyników we współzawodnictwie  sportowym na terenie Gminy Limanowa
w narciarstwie klasycznym
7.000,00 zł
9. Ludowy Klub Sportowy „Smolnik” Męcina  
Konkurs projektów na realizacje zadania polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2021r.
3.000,00 zł
 
10.
Ludowy Klub Sportowy "Starówka" Stara Wieś Organizacja, prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Stara Wieś i udział w rozgrywkach Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej sezon 2020/2021 7.000,00 zł
 
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Kultury i Promocji.
 
§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba wyświetleń: 271
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30