Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Limanowa

21.01.2021
Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjęciem nowego Programu Ochrony Czystego Powietrza dla województwa małopolskiego pracownicy Urzędu Gminy Limanowa przeprowadzać będą na terenie gminy Limanowa kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł energii przeprowadzana będzie w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, a jej celem jest pokazanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania, a tym samym możliwość lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł ciepła przeprowadzana będzie przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, którzy posiadać będą identyfikatory oraz stosowne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Limanowa. Odwiedzający Państwa pracownicy Urzędu będą pytali m.in. o rodzaj ogrzewania, stań dociepleń budynków oraz odnawialne źródła ciepła.

Mieszkańców gminy Limanowa prosimy o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest polepszenie jakości życia poprzez poprawę jakości powietrza.  

Celem pozyskania odpowiednich danych mieszkańców Gminy Limanowa prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii.

Ankieta - w załączniku poniżej.

Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się za raz za wejściem do budynku Urzędu Gminy Limanowa, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa lub na adres e-mail: [email protected]

Informujemy, że uzyskane dane służyć będą wyłącznie do utworzenia bazy inwentaryzacji niskich źródeł emisji na terenie Gminy Limanowa i nie będą udostępniane publiczne oraz przekazywane osobom trzecim.Liczba wyświetleń: 1327
2

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne