A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - od 1 sierpnia składanie wniosków

13.08.2020
Urząd Gminy Limanowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
UWAGA!!!!
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie i wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Gminy Limanowa. We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego. W celu ułatwienia ewentualnego kontaktu prosimy o padanie numeru telefonu kontaktowego.
Do wniosku należy dołączyć:
  • faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.
W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. luty 2020 r., w drugim terminie (sierpień 2020 r.) nie dołączają już do wniosku  tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2020 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Formularz wniosku dostępny jest pod artykułem, a także umieszczone w holu przy wejściu głównym do urzędu.

Liczba wyświetleń: 435
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30