A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wypełnianie wniosku o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

16.04.2020
W związku z popełnianymi błędami przy wypełnianiu wniosków RSP-D (wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność),  udostępniamy wzory poprawnie wypełnionych wniosków oraz informację, o tym jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarcząto jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
 • osoby, które korzystają z Ulgi na start,
 • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +),
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19 i jeśli spełniają inne warunki określone w przepisach.
 
Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-D
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać: Aby szybko uzyskać wsparcie z ZUS, wniosek o świadczenie postojowe powinien być poprawnie wypełniony.
 
W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie pola dotyczącego rachunku bankowego. W przypadku przyznania świadczenia, na ten rachunekzostanie przekazana wypłata. Numer rachunku musi mieć 26 znaków. Po jego wpisaniu należy sprawdzić czy na pewno jest zgodny z numerem rachunku nadanym przez bank. Osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej mogą - w celu uniknięcia pomyłki – przekopiować do wniosku numer rachunku dostępny po zalogowaniu się na swoje konto na stronie banku.
 
Następnie należy - odpowiednio do swojej sytuacji - wypełnić pola dotyczące spełnienia warunków określonych przepisami. Od tego zależy czy i w jakiej wysokości przyznane zostanie świadczenie.
 
Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje jeśli:
 • prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i nie została ona zawieszona aprzychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe:
 • był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym,
 • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (aktualnie jest to
  15 681 zł),
 • prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i została ona zawieszona po 31 stycznia 2020 r. a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku(aktualnie jest to 15 681 zł),
 • prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)
 • prowadzący działalność gospodarczą mieszkana terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 1 300 zł jeśli:
 • prowadzący działalność gospodarczą rozlicza podatek kartą podatkową oraz jestzwolniony z opłacania podatku VAT.
 • prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)
 • prowadzący działalność gospodarczą mieszkana terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 
Należy zatem:
 • w części II wskazać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania w 2020 r.
 • jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT,a działalność nie została zawieszona, należy wypełnić część III, a następnie wypełnićczęść V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxaw pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku – plik Wniosek RSP-D pozostałe formy opodatkowania)  - w załączniku poniżej
 • jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT,a działalność została zawieszona, należy wypełnić część IV, a następnie wypełnićczęść V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxaw pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku – plik Wniosek RSP-D pozostałe formy opodatkowania_ zawieszona działalność) - w załączniku poniżej
 • jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT, należy wypełnić tylko część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxaw pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: tak/nie)
(Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku - plik Wniosek RSP-D karta podatkowa i zwolnienie z podatku VAT) - w załączniku poniżej
 
Na koniec należy podpisać wniosek. Jeśli wniosek jest składany w formie papierowej, należy podpisać:
 • część III i część V jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność nie została zawieszona,
 • część III i część V jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność została zawieszona,
 • część V jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT.
 
Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane./info: ZUS O/Nowy Sącz/

Liczba wyświetleń: 813
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30