A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Tarcza antykryzysowa wsparcie ZUS – informacja o zaktualizowaniu wniosków

08.04.2020
Od dnia 8 kwietnia na portalu PUE ZUS udostępnione zostały zaktualizowane wnioski z tarczy antykryzysowej.
 
W porównaniu do poprzedniej wersji wniosków:

1.      RDU:
- wprowadzone zostały zmiany w nazwie wniosku oraz dodany publikator ustawy w treści wniosku.

2.      RDZ:
- dodano dodatkową sekcję o numerze 4, którą wypełniają płatnicy zgłaszających do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.
 
W tej sekcji płatnik może wskazać wszystkie te informacje, które wcześniej musiał dołączać oddzielnie, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, wskazuje również, czy otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne, a także podaje klasę działalności,

Dzięki wprowadzeniu nowej sekcji 4, przy wysyłce RDZ system nie wymusza już dodania załącznika do wniosku,
 
-   dodano również informację na końcu wniosku, dla prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby przekazywali  taką informację do ZUS.

W tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

3.       RSP-C:
-  wprowadzono zmiany w numeracji bloków,
- dodano wyjaśnienia przy rodzaju umowy „dotyczy umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umów o dzieło",
-  w bloku „Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej" został wydzielony punkt 5 „Oświadczam, że: umowa nie doszła do skutku/ nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy" (poprzednio te informacje były zawarte w punkcie 4 „Odstąpienie od umowy"). Natomiast informacja „Do wniosku załączam kopię umowy cywilnoprawnej" otrzymała numer 6,
-  dodano weryfikację, czy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej nie są takie same jak dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.
 

Dodatkowo w każdym z wniosków zmieniony został link, pod którym opublikowana jest klauzula informacyjna o RODO. Aktualnie jest to adres: https://bip.zus.pl/rodo.

Na stronie www.zus.pl zamieszczone zostały też zaktualizowane instrukcje do wniosków składanych elektronicznie, skąd można je pobierać. 

WAŻNA INFOMACJA !
Wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji są nadal ważne. Klienci nie muszą składać ich ponownie w nowej wersji.
 
Informacje o tarczy antykryzysowej dostępne są również na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy z podziałem na wielkość podmiotu i rodzaje wsparcia.
 

Liczba wyświetleń: 509
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30