Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

LGD Przyjazna Ziemia Limanowska - informacja o naborach

11.02.2020
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców powiatu Limanowskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące:

Przedsięwzięcie 1.1.7  Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje; Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00  zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%

Przedsięwzięcie 1.1.10  Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego ; Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
Osoby fizyczne,
Osoby prawne - z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
do 100% kosztów kwalifikowanych - w  przypadku:- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 
 
Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20 od 24.02.2020 do 10.03.2020 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku. Zachęcamy wszystkie  osoby zainteresowane do konsultowania swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborach oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.

1. https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/298/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2020
2. https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/299/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2020

Liczba wyświetleń: 1201
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne