A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ważne informacje w sprawie inwestycji kolejowej na terenie naszej gminy.

02.12.2019
Zgodnie z Państwa postulatami jakie sformułowano w trakcie spotkań informacyjnych dotyczących inwestycji kolejowej na terenie naszej gminy, zwróciliśmy się do Wojewody Małopolskiego z kilkoma zapytaniami. W związku z odpowiedzią Wojewody na nasze pismo w załączeniu publikujemy treść zapytania jak i udzieloną odpowiedz.


 
Odpowiedz Wojewody jasno potwierdza, że podmiotem właściwym do decydowania o ostatecznym przebiegu linii kolejowej oraz rozwiązaniach wchodzących w zakres inwestycji jest inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wojewoda zapewnia o tym, że każda ze stron będzie miała możliwość brania czynnego udziału w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji będzie zapewniona możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wojewoda gwarantuje również, że każda strona będzie wyczerpująco informowana o okolicznościach faktycznych i prawnych , będących przedmiotem postepowania administracyjnego.
Wojewoda apeluje do mieszkańców, aby zwrócili szczególną uwagę na konieczność aktualizacji lub uzupełnienia swoich danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez starostę w szczególności w zakresie imienia, nazwiska i pełnego adresu. Tylko aktualne i pełne dane umożliwią szybkie i skuteczne dotarcie z informacją do poszczególnych osób których przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyła.
W swojej odpowiedzi Wojewoda również odniósł się do poruszonych kwestii związanych z procedurą wywłaszczenia. W piśmie wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące tej procedury z kilkoma szczególnymi przypadkami.

W zakresie zagadnień dotyczących procedury wywłaszczeniowej, wspólnie z Wydziałem Skarbu Państwa i Nieruchomości, ustalono formę pisemną.
W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości i pytania dotyczące właśnie procesu wywłaszczenia a do tej pory nie uzyskał na nie odpowiedzi, prosimy o pisemne sformułowanie swojego zapytania i przekazanie go do Urzędu Gminy czy to za pośrednictwem sołtysa, radnego lub bezpośrednio do urzędu na dziennik podawczy lub przekazanie go Sekretarzowi Gminy czy Zastępcy Wójta. Po zebraniu tych szczegółowych pytań, skierujemy pismo do odpowiedniego wydziału urzędu wojewódzkiego i po uzyskaniu odpowiedzi podamy informację do publicznej wiadomości.
Prosimy również o zapoznanie się z dotychczasowymi informacjami jakie w wyniku korespondencji z PKP PLK S.A. uzyskano (w załączeniu).
Mamy nadzieję, że podjęte działania pozwolą pełniej wyjaśnić zbliżające się procedury oraz rozwieją niektóre z wątpliwości które wszystkich nas martwią.


Liczba wyświetleń: 1555
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30