A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomości do wynajęcia - ogłoszenie z dnia 20.12.2019 r.

20.12.2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
  1.  Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 8396   prowadzoną przez     Sąd    Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się  w suterenach  budynku położonego na działce ew. nr  639 , w Nowym Rybiu nr. 157, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
  2. Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
  3. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
  4. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 66,68 m2 .
  5. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 12  /2019  Wójta Gminy Limanowa z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu i obecnie wynosi 10,94 zł netto.
  6. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
  7. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 w godzinach od 800 do 1500.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl

Liczba wyświetleń: 369
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30