Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29.11.2019 r.

29.11.2019
Wójt Gminy Limanowa działając na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
 
                                                                zawiadamia strony postępowania
 
że  w dniu 13 listopada 2019 r. na wniosek Gminy Limanowa ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa w imieniu, której działa pełnomocnik Pan Mirosław Olszowski, ul. B.A. Konstanty 16/7, 33-300 Nowy Sącz, uzupełniony w dniu 20 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś gm. Limanowa  - etap I"
 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), budowa kanalizacji sanitarnej kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ze złożonymi dokumentami w wyżej wymienionej sprawie Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 6, tel. 18 263 00 39 w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00.

 
Pełna treść Obwieszczenia - w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 1336
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne